Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Inkomst - 15.03.2021 klo 10.39

Koronastängningen en plåga för restauranganställda - "Det är samhällets skyldighet att lindra situationen"

Inkomsten för den genomsnittliga restaurangarbetaren minskar med en tredjedel när permitteringarna börjar. Det blir en tusenlapp kvar i handen som ska räcka till. Inkomsterna har sjunkit i ett år nu och situationen har förvärrats. Restriktionerna fortsätter och därför måste situationen för anställda inom sektorn underlättas, kräver Annika Rönni-Sällinen, PAM:s ordförarande, som framför tre olika förslag.

Förra året var en genomsnittlig lön för en heltidsanställd inom restaurangbranschen 2 021 euro per månad. Bruttoinkomsten för en person som är helt arbetslös eller permitterad som får dagpenning rasade med en tredjedel till 1 269 euro per månad. Efter skatt återstår ungefär en tusenlapp, 1 043 euro. Endast bostadskostnaderna slukar redan merparten av den. Många har ursprungligen varit deltidsarbetare, varvid inkomsterna är desto mindre.

”Åtgärder för att bekämpa coronaepidemin har satt restaurangarbetare i en beklämmande situation. I mer än ett år har olika begränsningar försvagat deras anställning och försörjning. De kan inte vara skyldiga att bära denna börda ensam. Det är samhällets skyldighet att underlätta deras situation, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM.

”Permitterad och arbetslös. Allt möjligt har jag varit tvungen att ge upp. Många gånger funderar jag på om jag kommer att dö i svält eller till följd av coronan”, så beskriver en restauranganställd sin situation i ett öppet svar i den lägesundersökning som PAM genomförde i början av mars.

Nu inleder många arbetstagare nya permitterings- och arbetslöshetsperioder. Ännu under andra halvåret ifjol och tack vare de tillfälliga förändringarna som gjordes i arbetslöshetstryggheten, började arbetslöshetsersättningsperioden omedelbart. Nu har dagpenningen en självrisk på fem dagar. På dessa dagar får inte den anställde dagpenning.

”Detta är helt enkelt orimligt i den nuvarande situationen. Staten besluter för vårt gemensamma intresse att restauranger ska stängas. Som ett resultat permitteras de anställda men de lämnas utan inkomst i fem dagar. Självrisken måste elimineras under coronaepidemin, kräver Rönni-Sällinen.

”Senast  i dag undertecknade jag den femte permitteringslappen. Det började se ut som om jag kunde betala bort mina räkningar som och återgå till den normala rytmen, och så kom en ny permittering igen", säger en annan anställd om sin nuvarande situationen.

De ekonomiska buffertarna för låglönade arbetare är små och inkomstkraschen orsakad av arbetslöshet är stor. Senast nu börjar buffertarna ta slut efter att epidemin har härjat i redan ett år.

”Vi kräver att arbetslöshetstskyddets nivå för arbetstagare som permitteras och sägs upp till följd av coronapandemin och de restriktiva åtgärder som pålagts företag bör vara minst 85-90% av den tidigare lönen. Nu är det cirka 60 procent, säger Rönni-Sällinen.

Det ser klart ut att någon form av restriktioner kan förväntas även efter stängningen. Enligt PAM borde förtegaen ha getts möjlighet att förbreda sig så att de kan behålla sina anställda även efteråt.

”Förberedelserna för lönestöd bör inledas omedelbart. Stödet skulle implementeras genom företagens lönesystem. På grund av coronaepidemin finns sådana subventioner till exempel i Danmark och Australien. Stödet skulle säkerställa kontinuiteten i anställningsförhållandena och därmed möjliggöra en snabbare återhämtning av branschen när begränsningarna upphävs”, säger Rönni-Sällinen.

Lösningen skulle också minska de totala offentliga utgifterna utan att säga upp arbetstagare och beröva dem arbetslöshetsförmåner och bostads- och inkomststöd.

 Ta del av ett PM angående PAMs förslag (på finska)

 

Nyheter