Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhälle - 11.05.2022 klo 13.25

”Kunskap förhindrar utnyttjande av utländsk arbetskraft”

FFC:s expert Eve Kyntäjä hoppas människor visar mod och solidaritet i vardagen, så att invandrare genuint tas med i gemenskapen.

De som flytt kriget i Ukraina vill komma i arbete och återgå till en vardag. Som invandringspolitisk expert vill Eve Kyntäjä se till att de som flyttar till Finland får jobb och känner till arbetslivets spelregler.

”Invandrarnas ställning i arbetslivet har blivit bättre, det finns många av dem och de är en del av vardagen på arbetsplatserna. Samtidigt har det inte sett så mycket: invandrade har fortfarande svårare att få jobb, det finns diskriminering och utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Även i Finland finns det fall där man försökt missbruka ukrainarnas nöd. Utnyttjande i arbetslivet har varit mer i offentligheten de senaste åren, men risken att bli fast är ännu för liten. Även påföljderna är små.

Underavlöning borde göras olagligt och arbetarskyddsmyndigheterna borde få bättre resurser och befogenheter att ingripa.

En arbetstagare som har kunskap om anställningsvillkoren och arbetslivets spelregler är svårare att utnyttja. Därför publicerar FFC information om det finländska arbetslivet och anställningsvillkoren på arbetslivetsspelregler.fi på 23 språk. Informationen har översatts till ukrainska och ryska i stor omfattning. FFC erbjuder även gratis rådgivning och vid behov distanstolkning.

Människor integrerar, inte myndigheter eller broschyrer. Jag hoppas människor visar mod och solidaritet i vardagen, så att invandrare genuint skulle tas med i gemenskapen. Jag uppmuntrar alla hålla ögonen öppna, och fråga ”hur går det?” och ”kan jag hjälpa?”.

Förtroendemännen spelar en viktig roll i att ukrainare och andra inflyttade blir bekanta med anställningsvillkoren och blir en del av arbetsgemenskapen. Jag uppmuntrar förtroendevalda att aktivt och med stort hjärta kontakta nya anställda och berätta om anställningsvillkoren och praxis på arbetsplatsen och ge råd i vardagsfrågor.

Det är viktigt att beakta att det för ukrainarnas del är fråga om människor som kommer från brinnande krig. De ska inte bara ses som en lösning på arbetskraftsbrist. Arbetsgivarna borde se till att det finns tid och vilja till en grundlig introduktion till arbetet. Det skulle vara fantastiskt, om var och en hade en egen mentor eller stödperson.”

uutisen-teksti: Hildur Boldt

Nyheter