Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Blogg - 08.03.2021 klo 13.30

Kvinnor i servicebranschen, håll er framme - En trevlig kvinnodag!

Glad kvinnodag till dig som har varit permitterad i nästan ett år, till dig vars inkomster har sjunkit ytterligare till följd av öppethållningsrestriktionerna, deltidsarbete eller permitteringar, och till dig som för närvarande är rädd för att förlora jobbet.

Trevlig kvinnodag till dig också, som lyckas le och betjäna kunder, även om du inombords är rädd när kunden hostar bredvid dig utan mask. Glad kvinnodag till dig som undervisar, vårdar och sköter oavsett coronapandemin eller av just den anledningen!

Jag vågar önska dig en lyckosam kvinnodag och tacka dig för det arbete du har gjort just idag, för du är sannolikt en kvinna. Om du är man hör naturligtvis samma tack och önskan om en bra kvinnodag till dig. Du arbetar i en kvinnodominerad bransch som i stor utsträckning påverkats av coronapandemin.

Coronapandemin har drabbat
de som redan är de mest utsatta.

Pandemin har drabbat dem som redan är de mest utsatta. Ungdomar som arbetar deltid och ströjobb var de första som blev utan arbetstimmar och har haft de största inkomstproblemen. Majoriteten av dem är också kvinnor.

Av samtliga branscher är turist- och restaurangbranschen starkt kvinnodominerad. Som känt har den drabbats hårt av pandemin. Inom servicesektorn har coronan påverkat på olika sätt, men inom respektive bransch är det kvinnorna som har den svåraste sitsen. Till exempel inom handeln har pandemin framförallt drabbat specialaffärer, men inom denna har följderna varit störst för den kvinnodominerade kläd- och skohandeln. I klädbutiker har biträden fått deltid framom heltid och skobutikskedjor har stängts. Inom fastighetssektorn är det kvinnodominerade städare som haft de flesta permitteringarna.

Å andra sidan möter de serviceanställda som är kvar i sina jobb människor på daglig basis och fruktar för sina nära och kära. De har inte möjlighet att byta till distansarbete.

Vi frågade våra medlemmar om deras erfarenheter under det senaste året. Det är svårt att ta del av berättelserna: det nyligen köpta hemmet måste säljas, den egna bostaden ges upp och flytten bär tillbaka till föräldrarna. Det dagliga livet går på med rädsla för att få räkningar betalda och mat på bordet åt barnen.

Eftersom coronakrisen har drabbat kvinnor hårdast och nästan 80 % av våra medlemmar är kvinnor antar jag att de allra flesta av dessa berättelser också härstammar från kvinnor. Dessa kvinnor biter  ihop och lider i tystnad. Som så många kvinnor har gjort under åren och århundradena.

Denna tystnad borde upphöra. Det skulle också ligga i de mäns intresse som arbetar inom sektorn. Det är viktigt att synliggöra vad som ligger bakom de ekonomiska konsekvenserna av pandemin: mänskligt sorg och lidande, depressioner, inbesparingar på inköp av läkemedel och sjukhusbesök. Det skulle vara hög tid att få ytterligare ekonomiskt stöd till arbetstagare, normala arbetslöshetsförmåner räcker inte längre i denna situation.

Kvinnor inom servicebranschen, håll er framme - åtminstone så här på kvinnodagen!

 

Nyheter