Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön - 02.04.2020 klo 14.55

Löneförhöjningar inom handeln och fastighetsservicebranschen

Bild: Gettyimages

Lönerna inom handeln och fastighetservicebranschen steg 2,0 procent i början av april.

Kollektivavtalet inom handeln medförde en löneförhöjning från och med början av april. Arbetstagarnas, funktionärernas och förmännens tabelllöner och personliga löner höjdes med 2,0 procent. Tillägg höjs inte under avtalsperioden. 

Efter ett år 1.4.2021 höjs arbetstagarnas löner med 1,3 procent.

Ta del av handelns nya kollektivavtal.

 

Förhöjning inom fastighetsservicebranschen

Likaså höjs lönerna inom fastighetsservicebranschen 1 april med 2,0 procent. 

Kvälls- och kvällsskiftstillägget är 0,72 euroa per timme och natt samt nattskiftstillägget 1,33 euro per timme.

På samma sätt höjs lönerna för gårdskarlar och städare på poänglön, minimilöner och grundtimlöner.  

Den följande löneförhöjningen på 1,3 procent görs om ett år från och med 1.4.2021.

Alla ändringar i det nya kollektivavtalet ser du här.

 

 

Nyheter