Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 26.01.2021 klo 10.00

Lönerna höjs inom turism-, restaurang- och fritidstjänster från och med 1.2.2021

Bild: Jouni Porsanger

PAM och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har godkänt en löneuppgörelse som medför en höjning av tabellönerna för arbetstagarna och förmännen inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.

Kollektivavtalet för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster förhandlades fram i undantagsförhållanden förra hösten. Som ny avtalsperiod fastställdes 1.10.2020–31.3.2022, men löneuppgörelsen blev då på hälft på grund av de osäkra framtidsutsikterna. Förhandlingsparterna avtalade ändå om två separata lönegranskningstidpunkter, av vilka den första är 1.2.2021 och den andra 1.10.2021.

Nu har man kommit överens om den första löneuppgörelsen och den har blivit godkänd i båda förbundens förvaltningsorgan. 

I enlighet med löneuppgörelsen höjs kollektivavtalens tabellöner med 15–24 euro i månaden. Förmännens tabellöner höjs med 20–25 euro. De euro- eller centtalsmässiga lönepåslagen eller ersättningarna i enlighet med kollektivavtalet höjs inte.

”Löneförhandlingarna fördes i en lösningsinriktad anda trots den svåra verksamhetsmiljön. I den här besvärliga situationen ser vi det som viktigt att vi ändå lyckas höja kollektivavtalets minimilöner”, konstaterar PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen.

Avtalsperiodens andra löneuppgörelse kommer att förhandlas fram separat senast i slutet av september 2021 och den är planerad att träda i kraft 1.10.2021.

Här finns de nya tabellönerna och timlönerna som träder i kraft 1.2.2021.

Läs mer:
Kollektivavtal för arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

Kollektivavtal för förmän inom för turism-, restaurang- och fritidstjänster 

 

Nyheter