Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 02.03.2021 klo 08.05

Lönestöd bör riktas till restauranganställda

Ordförande för servicefacket PAM Annika Rönni-Sällinen kräver snabba stödåtgärder för de anställda som lider av att restaurangerna tvingas stänga. Stödet borde i första hand genomföras via företagens löneutbetalning.

Regeringens beslut att stänga restaurangerna i de områden som drabbats hårdast av coronapandemin slår hårt mot de anställda i branschen. Annika Rönni-Sällinen, ordförande för servicefacket PAM, anser att det är dags för åtgärder som tydligt riktar in sig på att främja sysselsättningen inom restaurangbranschen och hjälpa de anställda att klara sig.  

”Vid sidan av företagens kostnadsstöd behöver vi ett stöd riktat till löneutbetalningen. Man har haft goda erfarenheter av ett dylikt lönestöd i de övriga nordiska länderna”, säger Rönni-Sällinen.

Enligt Rönni-Sällinen kan man ta modell av till exempel Danmark, där staten stöder företagen genom att ersätta 75–90 procent av den anställdas lönekostnader. Med hjälp av lönestöd skulle pressen på företagen att ta till permitteringar och uppsägningar lätta. De anställda skulle inte längre i samma grad behöva ty sig till utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag och utkomststöd.

”I Finland ger permitteringssystemet flexibilitet på arbetsmarknaden, men ett stöd via löneutbetalningen skulle erbjuda arbetstagarna ett klart bättre skydd. Det har de förtjänat efter alla sina uppoffringar. Dessutom skulle stödet göra återgången till vardagen smidigare då krisen äntligen lättar”, konstaterar Rönni-Sällinen.

Ett företag som får lönestöd skulle inom vissa gränser ha möjlighet att flytta arbetstagaren till arbetsuppgifter som lämpar sig för pandemiförhållanden, med beaktande av arbetstagarens kompetens och yrkeskunskap. Det primära målet är att få stopp på den ökande utdelningen av permitterings- och uppsägningslappar.

Arbetslösheten inom turism- och restaurangbranschen har under den pågående krisen stigit som värst med nästan 50 procent. Antalet permitterade har mångdubblats. Boendekostnaderna i de stora städerna blir i längden ohållbara. Arbetstagarna har till
och med tvingats kompromissa i fråga om mat och mediciner.

En komplettering av utkomstskyddet för arbetslösa är ett alternativ

Om det av någon anledning inte går att stöda arbetstagarna via löneutbetalningen, måste tilläggsstöd riktas till de permitterade och arbetslösa.

”Då behöver vi en riktad förmån som kompletterar utkomstskyddet för arbetslösa, med vilken de som länge varit permitterade eller arbetslösa som en följd av coronarestriktionerna kan få en högre inkomstnivå än den vanliga inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen”, konstaterar Rönni-Sällinen.

En skälig nivå för långvarig permittering eller arbetslöshet som beror på coronakrisen skulle vara minst 85–90 procent av arbetsinkomstnivån.

”De temporära förändringar som gjorts i utkomstskyddet för arbetslösa i Finland har varit små i jämförelse med övriga Norden. Grannländernas exempel visar att innovativa åtgärder är möjliga bara den politiska viljan finns”, säger Rönni-Sällinen.
Coronakrisen har plågat restaurangbranschen i snart ett års tid. Nu behövs framför allt snabba beslut, vädjar Rönni-Sällinen.

Läs mer om lönestöd (på finska)

Läs mer om det kompletterande utkomstskyddet för arbetslösa (på finska) 

 

Nyheter