Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhället - 26.05.2021 klo 13.00

Mal inte i onödan - Rösta i kommunalvalet!

De viktigaste frågorna i vardagen bestäms av kommunerna. Därför är det bättre att påverka än att bara klaga om saker.

Du kan rösta på förhand i kommunalvalet den 26 maj till 8 juni och den officiella valdagen infaller söndag 13.6. För många kommer detta att bli ogjort, även om det genom att rösta på en egen kandidat ger chansen att påverka kommunala tjänster. Använd din rösträtt.

Rösta in en PAM-medlem i fullmäktige

PAM:s kommunvalsteman anger att kommunala tjänster är av stor betydelse, framförallt för låginkomsttagare. Tjänsterna påverkar hur till exempel daghem och transport fungerar i ett 24/7 samhälle.

De som arbetar inom servicebranscherna har den fördelen att de är sådana som verkligen förstår de anställdas vardag i kommunfullmäktige. Kommunalt beslutsfattande kräver representanter som i beslutsfaattandet vill främja människors rätt till arbete, skapa möjligheter till ett säkert och gott liv och ta hand om de mest utsatta.

Det är uppenbart att beslutsfattarnas perspektiv inte bara påverkas av deras parti utan också av den typ av liv de själva lever och är bekanta med. Kommunfullmäktige representerar inte invånarna i miniatyrformat, men det återspeglar de röstande invånarna ännu bättre.

Kolla in de PAM-medlemmar som är nominerade i sin hemkommun i vårt kandidatgalleri och rösta!
 

Kommunala tjänster gör livet enklare

Vid det senaste kommunalvalet utnyttjade cirka 60 procent av alla röstberättigade sin rätt att påverka. Valundersökningar visade att det finns en koppling mellan särskilt utbildningsnivå och röstningsbeteende. Ju högre utbildning en person har, desto mer sannolikt är det att hen röstar.  

Ålder är inte alls en så avgörande faktor i valdeltagandet som man allmänt tror. Till exempel röstade 72 procent av 25-34-åringarna med en universitetsexamen, men 38 procent av gymnasieelever i samma ålder. Majoriteten av PAM-medlemmarna har en utbildning på mellanstadiet.

Enligt Sami Borg, en forskare som genomförde undersökningen om valdeltagandet, verkade orsaken till varför man inte röstar inte ha med det att man inte hade hittat sådant som man ville påverka i kommunala tjänster. Istället tycktes det vara enkelt att bara inte rösta om det inte fanns någon social press på den.

Så många som 71 procent av dem som besvarade PAM-medlemsundersökningen i november sa att de skulle rösta i kommunalvalet 2021. I kommunalvalet delas makten lika. De fattigas röst har samma vikt som de rika, de unga lika mycket som de gamla. Man kan säga att rösten för de svagaste är starkast i ett val. För få använder den bit de tillfördelas av makten. När du väl har fått den biten är det värt att använda den.

Rösta enkelt på förhand!

  • Förhandsröstning vid kommunval 26.5.-8.6.2021.

  • I Finland finns totalt 930 röstlokaler för kommunalvalet.

  • Du kan välja platsen för förhandsröstning oavsett var du bor, du kan rösta var du än rör dig.

  • Förhandsröstningsställen finns ofta i offentliga utrymmen som stadshus, bibliotek och köpcentra. Förhandsröstningsställen hittar du på nätet på vaalit.fi.

  • När du röstar behöver du ett id-kort på vallokalen.

  • Som identitestbevis fungerar ett identitetskort, pass, körkort eller liknande dokument med bild. Du behöver inte ha med dig brevet som skickas hem om rösträtten.

  • Om du inte har ett identitetskort kan du ansöka om ett gratis tillfälligt ID-kort från närmaste polisstation för att rösta. Du behöver två passbilder för det.

  • Rita tydligt din kandidats nummer på valsedeln i valbåset. Skriv inte / rita inte något annat på röstsedeln.

På den officiella valdagen på söndagen 13.6 kan du bara rösta på det röstningstället som är angivet för dig. Röstningsplatsen på valdagen kommer att nämnas i meddelandet om rösträtt (brev) som skickas till dig.

(källa: vaalit.fi)

 

Nyheter