Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förtroendevalda - 09.09.2019 klo 09.49

Med en egen förtroendeman kan förmän inom detaljhandeln bättre bevaka sina intressen

”Det här uppdraget har medfört ett trevligt tillägg i mitt arbete och ger mig möjligheten att fokusera på frågor som jag dessutom är intresserad av”, berättar Marjo Laitinen. Bild: Anna Autio

För ett år sedan valdes Marjo Laitinen till första gemensamma förtroendemannen för Servicefacket PAM och förmansförbundet inom handel KEY. Hon berättar nu varför förmän behöver en egen förtroendeman.

”Vem kontaktar mig eller kontaktar någon över huvud? Kommer allt att gå smidigt till?” Bland annat dessa frågor sysselsatte Marjo Laitinen hösten 2018 när hon valdes till förtroendeman för butikscheferna på Finlayson.

Det hade redan tidigare diskuterats om att välja en egen förtroendeman men de samarbetsförhandlingar som inletts ett år tidigare satte fart på frågan. I förhandlingarna företrädde Marjo butikscheferna. Hon ställde upp i förtroendemannavalet och efter en röstning var uppdraget hennes.

”På något sätt hade jag säkert lyckats kommunicera att jag är värd deras förtroende. Det är det viktigaste i detta uppdrag. Många hade kanske redan blivit vana med att då de ringer mig får de hjälp”, resonerar hon.

Intressebevakningen för förmännen inom detaljhandeln slogs samman hösten 2018 då PAM och KEY grundade en gemensam förhandlingsorganisation för dem. Nya organisationen inledde sitt arbete med att ta fram anvisningar för val av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för förmän. Därefter har de som omfattas av kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln haft rätt att utse en förtroendeman som kan vara medlem i antingen PAM eller KEY. Marjo är första gemensamma förtroendemannen för förbunden.

”Jag anser det vara bra att butikscheferna har en egen förtroendeman som de kan ringa. Jag har inte kontaktats så ofta och bra så – det var ju hemskt om telefonen ringde hela tiden”, skrattar hon till.

Regler för mertids- och ensamarbete

Under sitt första förtroendemannaår har Marjo skapat en bra kontakt med sin arbetsgivare och de träffas regelbundet. Hon har också sett till att alla butikschefer känner till det som avtalats tillsammans på företaget.

”Många nya butikschefer började just arbeta hos oss och med dem gick jag nyligen igenom till exempel hur de ska erbjuda mertidsarbete”, berättar Marjo.

På Finlayson har det ingåtts ett lokalt avtal om mertidsarbete. Enligt avtalet erbjuds mertidsarbete i överenskommen ordning åt de anställda inom huvudstadsregionen som meddelat att de vill ha mer arbete. Du kan inte avvika från avtalet.

Enligt Marjo Laitinen är förtroendemannaarbetet givande, intressant och tidvis utmanande. Ensam behöver du dock inte klara av allt.  Bild: Anna Autio

Ensamarbete är en annan fråga som diskuterats livligt. För tillfället tar Marjo fram gemensamma regler för ensamarbete tillsammans med förtroendemannen för arbetstagarna, arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen.

”För mig själv är det viktigaste att anställda mår bra. Personligen anser jag ensamarbete vara varken tryggt eller trevligt. Nu då köpcentrum håller allt längre öppet har butikschefer dock stora utmaningar med att planera arbetsskift.”

Förtroendemannens två stolar

””När butikschefer ringer mig börjar jag alltid med frågan – kontaktar du nu butikschefen eller förtroendemannen? Jag måste alltid först utreda min roll”, säger Marjo.

Enligt henne är förtroendemannaarbetet givande, intressant och tidvis utmanande. Ensam behöver du dock inte klara av allt.

”Förbundet stöder dig och du kan alltid be om hjälp. Du behöver inte vara professor för att klara av det här. Men du ska känna till kollektivavtalen och visa att du är värd förtroendet. Det ska du aldrig glömma.”

Stundom handlar arbetet bara om att lyssna på andra.

”Egentligen borde de kontakta sin chef. Alltid vill du ju inte göra det men ändå måste du få berätta om problemet för någon”, reflekterar Marjo.

Hon lyssnar noga på sina kollegor och diskuterar med arbetsgivaren då det behövs. Exempelvis informationen är ibland inte tillräckligt omfattande eller exakt.

”Jag rekommenderar varmt detta uppdrag och ingen behöver vara proffs från första början. Men du måste vara modig och du ska också fundera på huruvida du är beredd att vid behov reda upp lite svårare situationer.”

”Och du får inte bland ihop stolarna”, lägger hon till.

Är du förman inom detaljhandeln? Visste du att du har rätt att utse en egen förtroendeman?

– Personer som omfattas av kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln har rätt att sinsemellan utse en förtroendeman som kan vara medlem i PAM eller KEY. Valda förtroendemannen företräder de förmän som tillhör dessa förbund.
– Utser förmännen inte sinsemellan en egen representant företräds de av den förtroendeman som arbetstagarna valt bland sig. Förmännen kan delta i valet av denna förtroendeman. En förman kon dock inte vara förtroendeman för arbetstagare.

Läs mer om förtroendemannavalet och arbetarskyddsvalet!

 

Nyheter