Meddelande - 10.01.2020 klo 16.23Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom fastighetsservicebranschen i dag

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom fastighetsservicebranschen i dag

PAM och Fastighetstjänsterna rf träffades för första gången på eftermiddagen inom ramarna för förhandlingar av nya minimivillkor inom fastighetsservicebranschen. Läs mer →

Meddelande - 08.01.2020 klo 09.30Kollektivavtalsförhandlingar

En lön och timmar du klarar dig på PAM:s mål under avtalsrörelsen

En lön och timmar du klarar dig på PAM:s mål under avtalsrörelsen

Klara löneförhöjningar och eventuellt långvarigare löneutvecklingsprogram, nya avlöningssystem och så många timmar att du klarar dig. Det är Servicefacket PAM:s mål under avtalsrörelsen. Detta skapade en situation där anställda kunde ha en hel arbetskarriär inom servicebranscher. PAM börjar förhandla nu på torsdag. I vår förhandlar förbundet om... Läs mer →

Meddelande - 12.12.2019 klo 12.15Arbetslivet

Ordförande Annika Rönni-Sällinen på PAM: Gränserna för väktaruppgiften ska inte rubbas

Ordförande Annika Rönni-Sällinen på PAM: Gränserna för väktaruppgiften ska inte rubbas

I affärer finns numera allt fler ”väktare-expediter”. Servicefackets ordförande Annika Rönni-Sällinen tror inte att en diffus korsning av två separata yrken – väktare och expedit – ökar tryggheten. Däremot kan detta rubba uppfattningen av lagstadgade uppgifterna och rättigheterna för väktare. Läs mer →

Meddelande - 25.11.2019 klo 07.30Stridsåtgärd

PAM utlyser behandlingsförbud för postombudens försändelser

PAM utlyser behandlingsförbud för postombudens försändelser

Servicefacket PAM stöder Post- och Logistikunionen PAU:s kollektivavtalsförhandlingar med behandlingsförbud. Läs mer →

Meddelande - 14.11.2019 klo 15.10Arbetslivet

PAM:s fullmäktige i sin resolution: Facket följer dig i livets alla skeden

PAM:s fullmäktige i sin resolution: Facket följer dig i livets alla skeden

Facket ger livsviktig trygghet i arbetslivet åt såväl gröngölingar som veteraner. Fackt följer dig i alla skeden i arbetslivet. Det finländska arbetslivet behöver fortfarande fackföreningsrörelsen. Utan ett avtalssamhälle klarar vi oss inte. Läs mer →

Meddelande - 13.11.2019 klo 11.24Arbete och familjeliv

PAM:s Annika Rönni-Sällinen: Arbetsmarknaderna bör möjliggöra familjetillökning – det förutsätter stabilitet i arbetslivet

PAM:s Annika Rönni-Sällinen: Arbetsmarknaderna bör möjliggöra familjetillökning – det förutsätter stabilitet i arbetslivet

Barnlösheten ökar framförallt bland dem som är lägst utbildade. Dessa personer har likaså den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Om unga erbjuds allt sämre arbetsplatser, kommer nativiteten inte att förbättras, förutspådde Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen i sitt tal till fullmäktige. Enligt henne bär företagen ett... Läs mer →

Meddelande - 08.11.2019 klo 15.50

PAM:s konjunkturbarometer: Tillväxten inom handel syns på arbetsplatser men inte i lönen Läs mer →

Meddelande - 01.11.2019 klo 10.38

PAM:s Rönni-Sällinen: Service nyckelfaktor i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen Läs mer →

Meddelande - 08.10.2019 klo 09.26

Över hälften av förmännen inom handel kommer till arbetet då de är sjuka och arbetar på sin fritid Läs mer →

Meddelande - 29.09.2019 klo 13.30

PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinens recept mot arbetskraftsbrist: Anständiga anställningar och förhållanden som stöder arbetshälsan Läs mer →