Meddelande

Meddelande - 02.11.2016 klo 13.12

Enkät: Serviceanställda bekymrade över sin ekonomi

Av Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer framgår att serviceanställda är bekymrade över sin ekonomi och rädda för arbetslöshet. De berättar att deras ekonomi blivit svagare samtidigt som de upplever att arbetsgivarnas ekonomiska ställning stärkts klart, särskilt inom handel. »

Meddelande - 18.05.2016 klo 10.07

Selin från PAM: Oroväckande många osäkerhetsfaktorer i-förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet

Förhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet är igång inom alla PAMs huvudsakliga avtalsbranscher. Även om tidsgränsen, som är fastställd till slutet av maj, närmar sig är man inte ens i närheten av några slutgiltiga lösningar. »

Meddelande - 19.02.2016 klo 10.20

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

Hanteringen av frågor om meningsskiljaktigheter och medlemsfrågor samt arbetet på arbetsplatserna har organiserats på ett nytt sätt på PAMs regionalbyråer. Det kommer också förändringar i regionernas servicestrukturer och servicekanaler. »

Meddelande - 05.02.2016 klo 12.29

Friare öppettider för butikerna avslöjade den mörka sidan med lokala avtal

S-gruppens anställda har fått utökade arbetstimmar, men det har även drabbat de anställda på andra butikskedjor, säger organisationsdirektör Niina Koivuniemi på Servicefacket PAM. »

Meddelande - 03.02.2016 klo 09.02

I St. Michel provade man på en ny arbetstidsform

S-gruppen, Servicefacket PAM rf. samt Förbundet för turism- och restaurangservice MaRa rf. har genom ett gemensamt experiment utrett vilka förutsättningarna är för en helt ny arbetstidsform samt undersökt hur väl den fungerar. Affärerna som deltog i pilotfasen av detta experiment var andelslaget "Osuuskauppa Suur-Savo" i Tuukkala och ABC-trafikbutiken i Pitkäjärvi. »

Meddelande - 26.01.2016 klo 12.10

Nollavtal handlar om exploatering av arbetstagarna

Medborgarinitiativet för att förbjuda arbetsavtal med noll arbetstimmar per vecka drivs av en medborgarrörelse vid namnet "Operaatio Vakiduuni". Detta initiativ kommer att behandlas av riksdagen. Förbundet för Finsk Handel har kritiserat medborgarinitiativet häftigt och menat att det finns ett s.k. ramavtal gällande detta inom branschen. PAM:s ordförande Ann Selin är förvånad över uttalandena från Förbundet för Finsk Handel. »

Meddelande - 22.09.2015 klo 13.00

Undersökning: Över 90 procent nöjda med nuvarande öppettider

Fyra av fem tillfrågade vill inte att stora varuhus ska vara öppna under större helger visar en opinionsundersökning utförd av TNS Gallup. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM