Meddelande - 12.12.2019 klo 12.15Arbetslivet

Ordförande Annika Rönni-Sällinen på PAM: Gränserna för väktaruppgiften ska inte rubbas

Ordförande Annika Rönni-Sällinen på PAM: Gränserna för väktaruppgiften ska inte rubbas

I affärer finns numera allt fler ”väktare-expediter”. Servicefackets ordförande Annika Rönni-Sällinen tror inte att en diffus korsning av två separata yrken – väktare och expedit – ökar tryggheten. Däremot kan detta rubba uppfattningen av lagstadgade uppgifterna och rättigheterna för väktare. Läs mer →

Meddelande - 25.11.2019 klo 07.30Stridsåtgärd

PAM utlyser behandlingsförbud för postombudens försändelser

PAM utlyser behandlingsförbud för postombudens försändelser

Servicefacket PAM stöder Post- och Logistikunionen PAU:s kollektivavtalsförhandlingar med behandlingsförbud. Läs mer →

Meddelande - 14.11.2019 klo 15.10Arbetslivet

PAM:s fullmäktige i sin resolution: Facket följer dig i livets alla skeden

PAM:s fullmäktige i sin resolution: Facket följer dig i livets alla skeden

Facket ger livsviktig trygghet i arbetslivet åt såväl gröngölingar som veteraner. Fackt följer dig i alla skeden i arbetslivet. Det finländska arbetslivet behöver fortfarande fackföreningsrörelsen. Utan ett avtalssamhälle klarar vi oss inte. Läs mer →

Meddelande - 13.11.2019 klo 11.24Arbete och familjeliv

PAM:s Annika Rönni-Sällinen: Arbetsmarknaderna bör möjliggöra familjetillökning – det förutsätter stabilitet i arbetslivet

PAM:s Annika Rönni-Sällinen: Arbetsmarknaderna bör möjliggöra familjetillökning – det förutsätter stabilitet i arbetslivet

Barnlösheten ökar framförallt bland dem som är lägst utbildade. Dessa personer har likaså den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Om unga erbjuds allt sämre arbetsplatser, kommer nativiteten inte att förbättras, förutspådde Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen i sitt tal till fullmäktige. Enligt henne bär företagen ett... Läs mer →

Meddelande - 08.11.2019 klo 15.50Socialpolitik

PAM:s konjunkturbarometer: Tillväxten inom handel syns på arbetsplatser men inte i lönen

PAM:s konjunkturbarometer: Tillväxten inom handel syns på arbetsplatser men inte i lönen

Handelsanställda vittnar om stark tillväxt inom branschen i konjunkturbarometern på Servicefacket PAM rf. Starka ekonomiska utvecklingen inom turism- och restaurangbranschen i början av året verkar mattas av trots fler turister. Läs mer →

Meddelande - 01.11.2019 klo 10.38Arbetslivet

PAM:s Rönni-Sällinen: Service nyckelfaktor i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen

PAM:s Rönni-Sällinen: Service nyckelfaktor i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen

Fastighets- och säkerhetstjänster bidrar för sin del till industrin. Enligt PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinen löser billig arbetskraft inte rekryteringsproblemen inom branscherna – däremot ska kompetens uppskattas. Till exempel inom fastighetstjänster spelar kompetens en viktig roll i att åtgärda mögelproblem och klimatförändringen. Annika... Läs mer →

Meddelande - 08.10.2019 klo 09.26

Över hälften av förmännen inom handel kommer till arbetet då de är sjuka och arbetar på sin fritid Läs mer →

Meddelande - 29.09.2019 klo 13.30

PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinens recept mot arbetskraftsbrist: Anständiga anställningar och förhållanden som stöder arbetshälsan Läs mer →

Meddelande - 18.09.2019 klo 13.05

Annika Rönni-Sällinen på PAM: Anslagen till turism en besvikelse i budgetmanglingen Läs mer →

Meddelande - 22.08.2019 klo 16.10

Jaana Ylitalo på PAM föreslår förhandlingar om frivilligarbete på festivaler Läs mer →