Meddelande - 16.10.2017 klo 13.04

Positivt avgörande för PAM i arbetsdomstolen: Prövotiden för fasta anställningar inom fastighetstjänstebranschen kan vara högst fyra månader

Positivt avgörande för PAM i arbetsdomstolen: Prövotiden för fasta anställningar inom fastighetstjänstebranschen kan vara högst fyra månader

Servicefacket PAM har vunnit en tvist om kollektivavtalet för fastighetstjänstebranschen i arbetsdomstolen. Tvisten handlade om längden på prövotiden i samband med fasta anställningar. Arbetsdomstolen bekräftade att denna prövotid regleras av kollektivavtalet och varar högst fyra månader. Läs mer →

Meddelande - 29.09.2017 klo 13.15

PAMs ordförande Ann Selin: Överenskommelser bygger på förtroende

PAMs ordförande Ann Selin: Överenskommelser bygger på förtroende

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin berättade om riktlinjerna för PAMs mål i kollektivavtalsförhandlingarna som börjar nu. Hon anser att utgångspunkten för förhandlingarna är att uppnå en stämning som präglas av förtroende. Läs mer →

Meddelande - 02.11.2016 klo 13.12

Enkät: Serviceanställda bekymrade över sin ekonomi

Enkät: Serviceanställda bekymrade över sin ekonomi

Av Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer framgår att serviceanställda är bekymrade över sin ekonomi och rädda för arbetslöshet. De berättar att deras ekonomi blivit svagare samtidigt som de upplever att arbetsgivarnas ekonomiska ställning stärkts klart, särskilt inom handel. Läs mer →

Meddelande - 18.05.2016 klo 10.07

Selin från PAM: Oroväckande många osäkerhetsfaktorer i-förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet

Selin från PAM: Oroväckande många osäkerhetsfaktorer i-förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet

Förhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet är igång inom alla PAMs huvudsakliga avtalsbranscher. Även om tidsgränsen, som är fastställd till slutet av maj, närmar sig är man inte ens i närheten av några slutgiltiga lösningar. Läs mer →

Meddelande - 19.02.2016 klo 10.20

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

PAM utvecklar sin regionala verksamhet

Hanteringen av frågor om meningsskiljaktigheter och medlemsfrågor samt arbetet på arbetsplatserna har organiserats på ett nytt sätt på PAMs regionalbyråer. Det kommer också förändringar i regionernas servicestrukturer och servicekanaler. Läs mer →

Meddelande - 05.02.2016 klo 12.29

Friare öppettider för butikerna avslöjade den mörka sidan med lokala avtal

Friare öppettider för butikerna avslöjade den mörka sidan med lokala avtal

S-gruppens anställda har fått utökade arbetstimmar, men det har även drabbat de anställda på andra butikskedjor, säger organisationsdirektör Niina Koivuniemi på Servicefacket PAM. Läs mer →

Meddelande - 03.02.2016 klo 09.02

I St. Michel provade man på en ny arbetstidsform Läs mer →

Meddelande - 26.01.2016 klo 12.10

Nollavtal handlar om exploatering av arbetstagarna Läs mer →

Meddelande - 22.09.2015 klo 13.00

Undersökning: Över 90 procent nöjda med nuvarande öppettider Läs mer →

Meddelande - 09.09.2015 klo 09.09

Niina Koivuniemi från PAM menar: Regeringen vill kränka mot organisationsfriheten Läs mer →