Meddelande - 15.08.2018 klo 14.45Lagstiftning

Regeringens planerade uppsägningslag tystar ner kvinnorna - PAMs Ann Selin och JHL:s Päivi Niemi-Laine kräver en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv

Regeringens planerade uppsägningslag tystar ner kvinnorna - PAMs Ann Selin och JHL:s Päivi Niemi-Laine kräver en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv

Regeringens avsikter att ändra på arbetsavtalslagen och försämra uppsägningsskyddet på personrelaterade grunder drabbar de kvinnodomierade branscherna hårdast. Förbundsledarna anser att planen hotar jämställdhet och utökar ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaderna. Läs mer →

Meddelande - 11.06.2018 klo 12.00

PAM och Borgbacken hittade en gemensam linje

PAM och Borgbacken hittade en gemensam linje

Representanter för Servicefacket PAM och Borgbacken tträffades i dag måndag 11.6. I diskussionerna kom parterna överens om en tidpunkt då PAM träffar nöjesparkens arbetstagare enligt en förnyad verksamhetsmodell. Läs mer →

Meddelande - 06.06.2018 klo 10.00Arbetslöshetsskydd

Ann Selin från PAM: Villkorsdumpning och svältlöner skadar hederliga företag

Ann Selin från PAM: Villkorsdumpning och svältlöner skadar hederliga företag

Ordföranden för Servicefacket PAM Ann Selin påpekar att ett omfattande kollektivavtalssystem stöder såväl företagens verksamhetsförutsättningar som de anställdas rättigheter. Regleringen stävjar osund konkurrens, ser till att företags framgång baserar sig på hederligt företagande och förhindrar en snedvridning av marknaden. Läs mer →

Meddelande - 16.05.2018 klo 13.30

Ann Selin lämnar ordförandeskapet i PAM sommaren 2019

Ann Selin lämnar ordförandeskapet i PAM sommaren 2019

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin meddelade vid PAMs fullmäktigemöte att det här är hennes sista period som PAMs ordförande. Selins efterträdare väljs vid följande förbundskongress i juni 2019. Läs mer →

Meddelande - 16.05.2018 klo 13.01Kollektivavtalsförhandlingar

Riksförlikningsmannens roll förutsätter granskning – PAMs Selin vill diskutera om spelregler för ingående av avtal

Riksförlikningsmannens roll förutsätter granskning – PAMs Selin vill diskutera om spelregler för ingående av avtal

PAMs Ann Selin förutsätter att arbetsmarknadstvisternas förlikningsverksamhet samt avtalskulturen granskas före följande kollektivavtalsrunda. För att garantera integriteten med förlikningsinstitutionen krävs att man erkänner och noterar arbetsmarknadernas konstruktioner. Läs mer →

Meddelande - 02.05.2018 klo 12.15

PAM:s konjunkturbarometer: Det går bra för arbetsgivarföretagen men PAM-medlemmarna är allt mer bekymrade över sin ekonomi Läs mer →

Meddelande - 01.05.2018 klo 11.55

PAMs Selin: Regeringen talar om riskerna med ojämlikhet, men glömmer mänskan Läs mer →

Meddelande - 19.04.2018 klo 14.13

Ann Selin från PAM: Regeringen har fel botemedel mot låg sysselsättning – de ökar ojämlikheten och är ineffektiva Läs mer →

Meddelande - 12.04.2018 klo 09.53

Regeringens rambeslut ökar osäkerheten: uppsägning enklare, kortjobb vanligare Läs mer →