Meddelande - 21.03.2018 klo 10.30Arbetslöshet

PAM öppnar en arbetsförmedlingstjänst

PAM öppnar en arbetsförmedlingstjänst

PAM har öppnat en arbetsförmedlingsportal för sina medlemmar och andra intresserade. Via tjänsten erbjuds information om lediga jobb inom servicebranscherna och på det här sättet stöder PAM sina medlemmar i att söka arbete. Läs mer →

MeddelandeNyhet - 19.03.2018 klo 12.36Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandingar fortsätter inom ett flertal branscher

Kollektivavtalsförhandingar fortsätter inom ett flertal branscher

Den här veckan pågår förhandlingar om arbetsvillkoren för anställda inom telefontjänster, golfområdet, hushållsmaskinsservice, bildframställning samt bingohallar. I samtliga bord är motparten Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. Läs mer →

Meddelande - 09.03.2018 klo 11.51

Förbättringar i valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för chefer inom handeln

Förbättringar i valet av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige för chefer inom handeln

Avtalslösningen för handeln som uppnåtts innefattar kollektivavtal både för detaljhandeln samt för lager- och transportchefer. Chefers rätt att välja en egen förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig förtydligades. Dessutom kom man i avtalslösningen överens om att starta ett utvecklingsarbete rörande kollektivavtalet för chefer inom detaljhandeln. Läs mer →

Meddelande - 07.03.2018 klo 09.00Kollektivavtalsförhandlingar

PAMs styrelse godkände de nya kollektivavtalen för handeln

PAMs styrelse godkände de nya kollektivavtalen för handeln

Lösningen har fokus på arbetstagarnas personliga löner i euro. Under respektive avtalsår kommer alla arbetstagares månadslön att höjas med 42 euro. Avtalet förbättrar deltidsanställdas ställning och sätter upp tydligare spelregler för nattarbete. Arbetsgivarnas mål om att skära ner på söndagsersättningen och -tilläggen uppnåddes inte. Läs mer →

Meddelande - 03.03.2018 klo 09.44Kollektivavtalsförhandlingar

Förhandlingsresultat inom handeln

Förhandlingsresultat inom handeln

PAM och Finsk Handel som representerar arbetsgivarna har nått ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna för handelns arbetstagare. Övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar upphör. Läs mer →

Meddelande - 28.02.2018 klo 16.21

Medlingsbudet för fastighetstjänster antogs – arbetsgivarnas försämringsförslag förverkligas inte

Medlingsbudet för fastighetstjänster antogs – arbetsgivarnas försämringsförslag förverkligas inte

Servicefacket PAM:s styrelse har antagit det medlingsbud i arbetskonflikten inom fastighetstjänster som riksförlikningsmannen Minna Helle hade lagt fram. I och med detta beslut blir det inte några strejker inom fastighetsservicebranschen. Enligt det antagna medlingsbudet höjs lönerna för anställda med 3,2 procent under avtalsperioden och... Läs mer →

Meddelande - 28.02.2018 klo 15.45

Förhöjningar på minst 3,5 procent inom turism-, restaurang- och fritidstjänster Läs mer →

Meddelande - 22.02.2018 klo 18.15

PAM utvidgar de fackliga stridsåtgärderna inom fastighetsservicebranschen Läs mer →

Meddelande - 22.02.2018 klo 11.36

Förhandlingarna inom handeln fortsätter på måndag Läs mer →

Meddelande - 16.02.2018 klo 18.00

PAM utlyste övertidsförbud för handel Läs mer →