Meddelande - 20.11.2018 klo 12.26Arbetsmarknaden

PAM:s Selin önskar en organisation som ger råd och hjälper företagare

PAM:s Selin önskar en organisation som ger råd och hjälper företagare

Den livliga debatten som blossade upp under hösten kring lagen om uppsägningsskydd lyfte fram det faktum att det i Finland inte tycks finnas en organisation som skulle ge företagare råd i frågor som berör anställningsärenden. ”Borde ett sådant organ kanske grundas?” undrade PAM:s ordförande Ann Selin på förbundets fullmäktigemöte. Läs mer →

Meddelande - 09.11.2018 klo 09.00Familjeliv

PAM: Pappors deltagande i familjevardagen stärks genom att förnya strukturerna i arbetslivet

PAM: Pappors deltagande i familjevardagen stärks genom att förnya strukturerna i arbetslivet

Enligt Servicefacket PAMs enkät kan inte pappor som arbetar i branschen delta till fullo i familjevardagen på grund av arbetet. Läs mer →

Meddelande - 08.11.2018 klo 09.39Kollektivavtalsförhandlingar

PAM och Palta godkände förlikningsförslaget – nya arbetsvillkor för väktare

PAM och Palta godkände förlikningsförslaget – nya arbetsvillkor för väktare

Riksförlikningsmannens förlikningsförslag från i tisdags godtogs av båda parter i morse. Samtidigt avbröts de arbetskonfliktåtgärder som utlysts av PAM. Läs mer →

Meddelande - 05.11.2018 klo 15.50

PAMs styrelse: Trepartsberedningen har framskridit på ett önskvärt sätt

PAMs styrelse: Trepartsberedningen har framskridit på ett önskvärt sätt

PAMs styrelsen behandlade i dag regeringens förslag om att underlätta uppsägning på grund av personrelaterade skäl i små företag. Eftersom trepartsarbetet har framskridit väl annullerar PAM alla stridsåtgärder som hänför sig till detta. Läs mer →

Meddelande - 02.11.2018 klo 15.20Kollektivavtalsförhandlingar

PAM varslar om ny strejk inom bevakningsbranschen och meddelade om åtta företag som blir föremål för stridsåtgärder

PAM varslar om ny strejk inom bevakningsbranschen och meddelade om åtta företag som blir föremål för stridsåtgärder

Servicefacket PAM beslutade om nya strejkåtgärder som genomförs i november och riktas mot sammanlagt åtta företag inom bevakningsbranschen. Läs mer →

Meddelande - 02.11.2018 klo 15.17Kollektivavtalsförhandlingar

Medlingen inom bevakningsbranschen fortsätter på tisdagen – att skjuta upp strejken försvårar läget ytterligare

Medlingen inom bevakningsbranschen fortsätter på tisdagen – att skjuta upp strejken försvårar läget ytterligare

Medlingen i konflikten om kollektivavtalet inom bevakningsbranschen fortsätter nästa vecka. Enligt riksförlikningsmannen Vuokko Piekkalas förslag skjuts Securitas Oy:s och Securitas Palvelut Oy:s strejk upp med två veckor. Hos Servicefacket PAM har man inte förståelse för detta. Läs mer →

Meddelande - 01.11.2018 klo 12.29

Ann Selin föreslår MaRa samarbete för att driva Tallinntunneln och Rail Baltica: ”Klimatförändringen kräver att vi också ser annorlunda på framtiden” Läs mer →

Meddelande - 30.10.2018 klo 12.19

PAM-enkät: Ekonomiska utvecklingen avmattas inom servicebranscherna – fortsatt stark trend inom säkerhetstjänster Läs mer →

Meddelande - 26.10.2018 klo 17.28

PAM lägger tillsvidare stridsåtgärderna på is Läs mer →

Meddelande - 26.10.2018 klo 13.00

PAM varslade om ny strejk inom bevakningsbranschen – strejkåtgärderna riktar sig mot Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy Läs mer →