Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag, onsdag, fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongressen - 14.06.2019 klo 08.14

Medlem för 26 år sedan – nu ordförande: Annika Rönni-Sällinen återvände hem

”Jag bryr mig om PAM eftersom jag är PAM-medlem själv. Jag vill att förbundet ska ha en framförhållning inför framtiden och förbundet ska både utveckla och utvecklas”, säger Annika Rönni-Sällinen. Bilder: Eeva Anundi

Sommarjobb i en butik lärde Annika Rönni-Sällinen vad ett kollektivavtal är. Senare blev hon först tvistelösare, sedan kollektivavtalsförhandlare. Nu återvänder hon till PAM som dess ordförande och vill öka medlemsantalet och förbättra anställningsvillkoren.

Från bitar till helheter anslöt sig till PAM:s föregångare, Handelsbranschens fackförbund, redan då hon gick i gymnasiet. Hon sommarjobbade då i en butik i sin hemstad Mänttä. Arbetsgivaren frågade om det inte lönade sig att ta hand om medlemskapet så Annika Rönni-Sällinen sände in en anslutningsblankett.

Nu 26 år senare i början av denna månad valde PAM-kongressen henne till ny ordförande för förbundet. Det fanns också fem andra kandidater men till syvende och sist föreslogs ingen av dem till uppgiften på själva kongressen utan Annika Rönni-Sällinen som fått mycket understöd valdes enhälligt till ackompanjemang av entusiastiska applåder.

Hon steg upp på scenen i stora salen i Mässcentrumet och fick en blomsterbukett av avgående ordföranden Ann Selin. Annika Rönni-Sällinen var uppenbart tagen men samlade sig och tackade för understödet och alla PAM-medlemmar som hon träffade bland annat på fackavdelningsmöten runtom i Finland under sin kampanj.

”Det känns ofantligt fint att återvända hem”, sade hon.
Annika Rönni-Sällinen arbetade tidigare länge på PAM men före ordförandeskapet har hon lett avdelningen för arbetsvillkor på centralorganisationen FFC.

”Det är nu som arbetet börjar”, noterade hon i sitt tacktal.

Från bitar till helheter

Annika Rönni-Sällinen inledde sin arbetskarriär under skol- och studietiden. Förutom att hon var expedit plockade hon jordgubbar, behandlade ansökningar vid a-kassan och biträdde juristen på förbundet. I tillägg till medlemskapet i Handelsförbudet gav butiksarbetet henne servicekänsla – du kan inte bara stå och rulla tummarna utan du ska fråga kunderna hur du kan hjälpa dem.

”Sommarjobbet var roligt och jag arbetade där flera somrar.”
Samtidigt fick hon veta vad ett kollektivavtal är. I samma häfte kollade såväl anställda som arbetsgivare rätta lönen för en viss uppgift och reglerna för handelsarbete.

Och då vi nu tar upp regler – redan på högstadiet hade Annika Rönni-Sällinen börjat fundera på studier i juridik.

”Jag vet inte hundraprocentigt hur jag kom på det. Jag kände inga jurister. Kanske handlade det om att min far var förtroendeman och tog hand om arbetstagarfrågor – å andra sidan har jag alltid på något sätt haft en känsla för och ett krav på rättvisa.”

Hon sökte till juridiska fakulteten och lyckades komma in. Hon utexaminerades våren 2002. Samtidigt fick hon arbete som jurist på PAM.

Det gick ett par år och Annika Rönni-Sällinen gick över från att behandla enskilda tvister till en annan avdelning – intressebevakning och förhandlingar om kollektivavtalet för hotell- och restaurangbranschen. Senare blev hon enhetschef och ledde förhandlingarna.

Det gick enkelt att flytta från en avdelning till en annan – hon bytte bara arbetsrum på samma fjärde våning i PAM:s dåvarande kontor. Övergången från jurist till kollektivavtalsförhandlare var större med tanke på karriären och tänkesättet.

”I intressebevakning är perspektivet mycket bredare och jag lade märke till att det här är något för mig. Jag kände att jag har vilja och förmåga att påverka och gestalta större helheter än enskilda fall.”

Ändå säger hon sig fortfarande ofta tänka som en rättsvetare.
”Jag måste kunna indela frågor i fack och skapa ordning bland dem.”

Samspel avgör

Detta millennium har mycket ändrats på arbetsmarknaden och kring förhandlingsborden. Vi har haft en lång recession, e-handel, automatiserade lager och digitalisering i gemen har blivit vardag och plattformsekonomin har uppstått. Dessutom beslutade Finlands näringsliv EK att det inte längre ingår omfattande inkomstpolitiska uppgörelser utan att det ska förhandlas om anställningsvillkor branschvis.

”Att centrala arbetsmarknadsavtalen slopades var en stor förändring. I fortsättningen är det essentiellt att vi inom fackföreningsrörelsen samarbetar internt och finner gemensamma tillvägagångssätt. Om förbunden börjar tävla sinsemellan blir utfallet dåligt”, ställer Annika Rönni-Sällinen fast.

”Jag vill att förbundet ska synas i vardagen.”

”Annat stort är att samhällsklimatet förändrats: kritiken mot fackförbund och deras arbete har ökat under de senaste åren. I början av millenniet behövde du inte hela tiden motivera varför förbund ska finnas till. Kanske är det ett universellt fenomen.”

Fler medlemmar

Enligt Annika Rönni-Sällinen är en ytterst brådskande uppgift att vända på medlemsutvecklingen. PAM måste få fler medlemmar och därmed ska organiseringsgraden höjas inom servicebranscherna.

”Hela PAM ska arbeta med detta och jag har inga tricks för att förbättra situationen. Vi behöver otaliga åtgärder som ska stöda varandra. För att identifiera dem måste vi lyssna på såväl medlemmarna som förbundspersonalen.”

Något annat hon vill börja arbeta med omedelbart är att öka uppskattningen av servicearbete. Fast detta alltid funnits på dagordningen på PAM fortsätter arbetet.

Och då kommer vi tillbaka till utvecklingen av anställningsvillkor.

”Också kollektivavtalen behöver nya metoder för deltidsarbete och till exempel nolltimmesavtal. Inom vårt verksamhetsfält är detta helt enkelt en essentiell fråga för att se till att alla ska klara sig”, betonar Annika Rönni-Sällinen.

Ytterligare måste det tas fram regler för plattformsekonomin så att anställningstryggheten omfattar dem vars situation klart liknar en anställning.
Annika Rönni-Sällinen vill att PAM annars också ska bidra aktivt till att utveckla finländska arbetslivet. Detta kräver till exempel att förtroendemännen och förbundspersonalen hänger med då världen förändras.

Samtidigt måste det ses till att förbundet syns och kan påverka såväl samhället som arbetsplatser med PAM-medlemmar.
”Jag vill att förbundet ska synas i vardagen, inte bara vara någonstans långt borta på kontoret i Helsingfors. Här behöver vi hjälp av alla – också till exempel aktiva och fackavdelningar.”

Coachande ledare

Ordföranden är både galjonsfigur för förbundet och ledarfigur på förbundskontoret, även om det egentliga förmansansvaret axlas av verksamhetsledaren Jyrki Konola. Som chef vill Annika Rönni-Sällinen uppmuntra och dela på ansvar – lite som en coach. En annan viktig aspekt är rättvisa.

Enligt henne baserar sig dessa principer framför allt på personliga erfarenheter. Bra chefer har varit fina förebilder – de smått sämre har åter lärt henne vad du inte ska göra.

”Visst har jag också deltagit i ledarskapsutbildning och coachning, läst böcker om temat och avlagt specialyrkesexamen i ledarskap. Men mycket baserar sig på mina personliga erfarenheter.”

”Vi kan skapa mirakel”

Dagen efter valet återvänder Annika Rönni-Sällinen ännu en gång till talarstolen i stora salen i Mässcentrumet. Nu är det dags för nya ordförandens linjetal. Sista punkten på tre dagar långa mötet får kongressdelegaterna att tystna för att lyssna på hur förbundets nya galjonsfigur ser på framtiden.

Om känslorna svallade då hon valdes tar Annika Rönni-Sällinen nu upp tungt vägande frågor. Hon sammanfattar sina tankar bland annat om anställningsvillkor, medlemsrekrytering och fackföreningsrörelsens betydelse i samhället. Hon avslutar dock sitt tal med en förhoppning och ett löfte.

”Bara vi tror på oss själva, bara vi tror på gemensamt arbete, bara vi tror på att vi arbetar för det goda och serviceyrkenas framtid, då kan vi skapa mirakel. Detta hoppas jag av er alla – för detta lovar jag att arbeta.”

Talet tas åter emot av en applådsalva och så avslutas hela kongressen. Nya fyraårsperioden styrd av nya ordföranden och målprogrammet har däremot först inletts.

 

Nyheter