Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 02.11.2018 klo 15.17

Medlingen inom bevakningsbranschen fortsätter på tisdagen – att skjuta upp strejken försvårar läget ytterligare

Medlingen i konflikten om kollektivavtalet inom bevakningsbranschen fortsätter nästa vecka. Enligt riksförlikningsmannen Vuokko Piekkalas förslag skjuts Securitas Oy:s och Securitas Palvelut Oy:s strejk upp med två veckor. Hos Servicefacket PAM har man inte förståelse för detta.

”När hela bevakningsbranschen strejkade i tre dagar förra veckan, var säkerheten i samhället inte äventyrad. Varför är läget nu ett annat när det är fråga om endast ett företag?” undrar PAM:s ordförande Ann Selin.

Securitas Oy:s och Securitas Palvelut Oy:s strejk skulle starta på tisdag, men arbets- och näringsministeriet sköt den upp på riksförlikningsmannens förslag med två veckor. Enligt riksförlikningsmannen vill man genom detta få mera tid för medling samt trygga säkerheten i samhället.

PAM:s ordförande Ann Selin säger att den egentliga orsaken är bevakningen kring landets kärnkraftverk.
”Vi har fått höra att strejken skjuts upp på grund av bevakningen vid kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto som lagts ut på entreprenad till Securitas Oy. Vi blev ombedda att lämna företaget utanför strejken. Vi kan inte förstå att säkerheten vid våra kärnkraftverk är beroende av ett bevakningsföretag. Därför anser vi det inte motiverat att begränsa väktarnas strejkrätt.”

”Vi meddelade om konflikten två veckor innan första strejkdagen. Under dessa två veckor har kärnkraftverken haft gott om tid att säkerställa säkerheten på själva strejkdagen. Att skjuta upp strejken nu försvårar ytterligare det redan svåra läget inom bevakningsbranschen”, konstaterar Selin.

Medlingen inom bevakningsbranschen fortsätter tisdagen den 6 november 2018 kl. 10.30. Den av PAM utlysta strejken som omfattar Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy skjuts upp med två veckor. Därmed är den nya tidpunkten för tvådagarsstrejken 20 november kl. 14.00 – 21 november kl. 24.00. Ändringen berör inte de övriga arbetskonflikterna som man meddelat om tidigare.

 

Nyheter