Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 14.03.2022 klo 14.43

Medlingsbudet godkändes – städarnas och fastighetsskötarnas strejk är avlyst

PAM:s styrelse har godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud som lämnades i söndags och fastighetsservicebranschen har fått ett nytt kollektivavtal. De strejker som PAM varslat om har avblåsts.

Enligt medlingsbudet höjs lönerna och tilläggen för städare och fastighetsskötare med 2 procent fr.o.m. 1.6. Parterna bör komma överens om löneökningen för det andra året senast den 15 januari 2023. 

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen säger att framsteg gjordes i nästan alla viktiga frågor, vilket var avgörande för ett positivt slutresultat.

Hon säger att lönelösningen var väntad.

”Så gott som ingen annan sektor har fått bättre löneökningar än denna lösning. Att detta bara gäller för ett år är bra i det här inflationsläget. Det ger oss en möjlighet att bedöma läget i mitten av januari”, säger Rönni-Sällinen. Om ingen överenskommelse om lönerna nås då, kan hela avtalet sägas upp så att det slutar den 28 februari.

Systemet för att se över den faktiska arbetstiden för deltidsarbetande förbättrades, och en genomgripande lösning kan förväntas i systemet med söckenhelger i stället för bara en tillfällig lösning. Dessutom avtalade PAM och Fastighetsarbetsgivarna rf om en gemensam blankett för arbetsavtal som en bilaga till kollektivavtalet.

”Det är klart att det fortfarande finns utrymme för förbättringar när det gäller anställningsvillkoren inom fastighetssektorn, men nu har vi ändå kommit en bit framåt i många viktiga frågor. Förbudet mot övertid, hotet om strejk och medlemmarnas aktiva medverkan fungerade.”

Arbetsgrupp ska förnya söckenhelgssystmet

Branschkommittén för fastighetstjänster och PAM:s styrelse diskuterade ärendet grundligt innan förslaget godkändes.

I förhandlingarna betonade PAM särskilt vikten av att sluta upp med att trixa med söckenhelgsersättningen.

”Problem har uppstått då inskrivningar har uppdaterats och arbetsgivare har börjat tolka dem mot deras syfte. Hade man nu bara försökt täppa till kryphålen, kunde det ha lett till nya problem framöver. Nu går vi igenom hela systemet med söckenhelger”, säger Rönni-Sällinen.

Arbetsgruppen ska bland annat ta hänsyn till principen om icke-diskriminering enligt deltidsdirektivet. Arbetsgruppen har tid till utgången av 2023 och det nya systemet ska införas från början av 2025.

”Inskrivningen om en genomgång av en deltidsanställds arbetstid bidrar till att deltidsanställda får fler arbetstimmar. Det gör det också lättare att förutse ens utkomster”, förklarar Rönni-Sällinen.

Enligt avtalet granskar arbetsgivaren och arbetstagaren minst en gång om året hur den faktiska arbetstiden och den arbetstid som skrivits in i anställningsavtalet överensstämmelser med varandra. Om den faktiska arbetstiden är längre, kan arbetstagaren be arbetsgivaren att ändra arbetstiden i avtalet så att den motsvarar den faktiska arbetstiden. Arbetsgivaren måste ge ett motiverat svar.

Arbetsgivarens önskan om att man på arbetsplatsnivå kan komma överens om att ge permitteringsanmälan sju dagar i förväg godkändes.

Bekanta dig närmare med fastighetsservicebranschens kollektivavtal här

 

Nyheter