Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Lön - 04.04.2019 klo 17.30

Mindre löneskillnader kräver gemensam vilja

". För att minska lönegapet mellan kvinnor och män behövs mer allmän vilja samt konkreta och effektiva åtgärder", säger PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo. Bild: Eeva Anundi.

Vi behöver likalönsåtgärder för att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Vi kan göra något åt gapet och minska det bara vi har vilja, säger intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM.

Idag har social- och hälsovårdsministeriet publicerat en bok om jämställdhet och löneskillnader (Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen). I den ställs fast att lönegapet mellan kvinnor och män minskar långsamt i Finland. Kvinnor får i snitt 17 procent mindre lön men i verkligheten är skillnaden större. Beaktar vi bland annat karaktären av anställningar kan skillnaden uppgå till 24 procent.

För tillfället uppgår lönegapet mellan kvinnor och män till mer än 7 000 miljoner euro per år. Därför har PAM redan tidigare noterat att åtgärderna i likalönsprogrammet för 2016–2019 inte varit tillräckliga för att minska lönegapet.

Enligt intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM måste likalönsprogrammet ändå fortsättas. För att minska lönegapet mellan kvinnor och män behövs mer allmän vilja samt konkreta och effektiva åtgärder.

”Kommande regeringen, arbetsmarknadens centralorganisationer och fackförbunden måste tillsammans gå in för att synligt minska lönegapet mellan kvinnor och män samt följa upp och utvärdera åtgärderna årligen”, säger Jaana Ylitalo.

Största löneskillnaderna finner vi då vi jämför branscher. Enligt Jaana Ylitalo måste vi därför hitta en bra metod för att främja likalön – en allmänt godkänd och utnyttjad metod för att jämföra kraven i arbetsuppgifter inom olika branscher. Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har föreslagit detta i ett betänkande om jämställdhetsombudsmannens berättelse för 2018.

Den bok om jämställdhet och löneskillnader som social- och hälsovårdsministeriet publicerat idag är en samling artiklar om rättsliga grunder för likalön skrivna av likalönsexperter. Boken finns här.

 

Nyheter