Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

24.02.2015 klo 13.56

Närmare 1600 kandidater i PAMs kongressval

Det väljs 393 delegater till Servicefacket PAMs kongress som hålls 23.3 – 12.4. Fackavdelningarna nominerade 1571 kandidater till valet.

- Vi är mycket nöjda med antalet kandidater, som är tre gångar större än i förra valet. PAM-medlemmarna är entusiastiska för nominering och vi önskar att det ger också utslag i röstningsaktiviteten, säger PAMs organisationschef Heidi Lehikoinen. PAM-medlemmarna kan ge sin röst i 11 valkretsar som tillsammans har 86 kandidatlistor och 29 valförbund. Den yngsta kandidaten är 18 år och den äldsta 66.

- Kandidaterna representerar ett bra tvärsnitt av PAMs medlemskår. Jag är speciellt glad över att det finns så många unga kandidater. Totalt har vi 286 kandidater, dvs. 18,2 %, som är under 30 år, berättar Lehikoinen.

Handelsbranschen är representerad med 47,1 % av kandidaterna, hotell- och restaurangbranschen med 24,3 % och fastighetsservicebranschen med 19,9 %.  Av alla kandidaterna var 69,7 % kvinnor. Helsingfors-Nylands valkrets nominerade flest kandidater, 370. Minst antal kandidater ställdes på Åland. Av de fyra kommer en att väljas som kongressdelegat.

Enligt valkrets grupperat ser kandidatnomineringen ut så här:

Valkrets

Mötesrepresentanter

Kandidater

Helsingfors-Nyland

96

370

Sydvästra Finland

48

160

Tavastland-Birkaland

48

154

Mellersta Finland

21

78

Sydöstra Finland

42

153

Östra Finland

41

177

Österbotten

27

106

Uleåborg

32

115

Lappland

18

129

Åland

1

4

Riksomfattande avdelningar

19

125

Alla valkretsar

393

1 571

 

Nyheter