Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemskap - 21.01.2021 klo 13.48

Nästan alla fackavdelningar får återbetalningen av medlemsavgifter till fullt belopp

PAM:s organisationsexpert Jaana Manninen är nöjd med den aktivitet som fackavdelningarna har visat. Bild: Eeva Anundi.

Nästan alla förbundets fackavdelningar får i år återbetalningen av medlemsavgifter till fullt belopp, det vill säga 11 procent av den medlemsavgift som medlemmen har betalat, berättar PAM:s organisationsexpert Jaana Manninen. Endast fem procent av avdelningarna får en mindre andel.

En medlem betalar medlemsavgift till förbundet och är ofta omedveten om att en stor del av beloppet återbetalas till lokal nivå till fackavdelningarna.

”Medlemsavgiftsmedel ska också återbetalas till fackavdelningarna för att bidra till organiseringen av den dagliga verksamheten”, berättar PAM:s organisationsexpert Jaana Manninen.

Fackavdelningarna ska dock sköta vissa förpliktelser, för att få det fulla beloppet i form av återbetalning till avdelningen. Det fulla beloppet för återbetalningen till avdelningen är 11 procent av den medlemsavgift som avdelningens medlem betalar till förbundet. Alla medlemmar i förbundet hör till någon fackavdelning.

Manninen är nöjd över avdelningarnas tilltagande aktivitet.

”Förbundet har 133 fackavdelningar. Av dem får endast fem procent en mindre andel återbetalning av medlemsavgift än det fulla beloppet.

Till avdelningen kan i stället för 11 procent återbetalas sex procent eller till och med noll procent av medlemsavgiften, om den inte har varit tillräckligt aktiv.

 

Evenemang live eller elektroniskt

Återbetalningen av medlemsavgiften till det fulla beloppet 11 procent består av en grunddel på sex procent och en prestationsdel på fem procent.

För att få grunddelen krävs det att fackavdelningen har lämnat in dokument, såsom föregående års verksamhetsberättelse, till förbundet. För att få hela prestationsdelen krävs det åter att avdelningen har varit aktiv både gentemot medlemskåren och gentemot förtroendevalda.

”Avdelningen ska ta emot nya medlemmar och förtroendevalda och ordna minst ett evenemang för vardera gruppen under året. Evenemangen kan ordnas antingen live eller elektroniskt.”

”För fem år sedan fanns det 164 avdelningar, nu är de 31 färre. En inaktiv avdelning kan ha fått draghjälp för verksamheten genom att gå samman med en annan avdelning”, funderar Manninen.

I dag tisdag beslöt PAMs styrelse om återbetalningen av medlemsavgifter till fackavdelningarna för 2021.
 

 

Nyheter