Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

09.09.2015 klo 09.09

Niina Koivuniemi från PAM menar: Regeringen vill kränka mot organisationsfriheten

Niina Koivuniemi, som är organisationschef för Servicefacket PAM, träffar idag arbetstagare inom handeln i Prisma i Tavastehus. Hon tänker fråga de arbetstagare som hon träffar vad de anser om regeringens planerade löneminskningar.

– Jag har fått många meddelanden där arbetstagare inom servicebranscherna berättar att de är förskräckta över de lönesänkningar som regeringen planerar. Speciellt minskningen av ersättningarna för söndagsarbete väcker stor förtrytelse, då man samtidigt vill utöka affärernas öppettider under söndagar och helger, konstaterar Koivuniemi.

Om ersättningarna för söndagsarbete minskas, skulle försäljarna förlora 2–3 procent av sin lön, det vill säga cirka 750 euro per år.

– Den sammanlagda effekten av dessa nedskärningar är cirka 1 500 euro om året. Summan blir ännu större för dem som ofta arbetar om söndagarna och utför mycket övertidsarbete. Jag förstår inte hur Finlands konkurrenskraft kan öka genom att man bestraffar de lågavlönade.

Koivuniemi anser att Sipiläs regering systematiskt exploaterar kvinnodominerade branscher.

– Genom kollektivavtal har vi klarat av att utjämna skillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher, men nu vill regeringen frånta oss även den möjligheten med tvingande lagstiftning. Detta anser jag är oförskämt och det kränker också mot organisationsfriheten, säger Koivuniemi.

Den finländska regeringens åtgärder strider mot grundlagen och ILO:s avtal. Koivuniemi anser att regeringen går på konfrontationskurs och försöker skapa instabilitet på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivarförbunden har nu inlett en systematisk kamp där man går framåt steg för steg mot fackföreningsrörelsen. Regeringen valde arbetsgivarnas linje och vände ryggen till de organiserade arbetstagarna. Exempelvis arbetsgivarorganisationen EK har velat slopa ersättningen för söndagsarbete och införa sanktioner vid sjukskrivningar. Nu var det regeringen som gjorde detta för EK:s del, framhäver Koivuniemi.

 

Nyheter