Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

26.01.2016 klo 12.10

Nollavtal handlar om exploatering av arbetstagarna

Medborgarinitiativet för att förbjuda arbetsavtal med noll arbetstimmar per vecka drivs av en medborgarrörelse vid namnet "Operaatio Vakiduuni". Detta initiativ kommer att behandlas av riksdagen. Förbundet för Finsk Handel har kritiserat medborgarinitiativet häftigt och menat att det finns ett s.k. ramavtal gällande detta inom branschen. PAM:s ordförande Ann Selin är förvånad över uttalandena från Förbundet för Finsk Handel.

- Inom handelsbranschen är arbetsavtal med noll arbetstimmar per vecka allra vanligast, även om sådana inte ens är tillåtna enligt kollektivavtalet. Om nollavtal förbjuds totalt, skulle avtalsläget bli klarare och livssituationen för många som nu har ett nollavtal skulle förbättras, konstaterar Selin.

Vissa medlemsföretag i Förbundet för Finsk Handel tillämpar en modell där varje arbetsuppdrag utgör en separat visstidsanställning. Förbundet för Finsk Handel har också hävdat att detta är något som överenskommits med PAM.

- I motsats till vad Förbundet för Finsk Handel påstår, har vi inte kommit överens om något ramavtal. En sådan modell förbättrar inte arbetstagarnas ställning och därför har vi inte haft någon orsak att främja denna fråga.

Selin hoppas att riksdagen förstår hur vardagen ser ut för människor som arbetar enligt ett nollavtal och att riksdagen beslutar om ärendet på människans och inte ekonomins villkor.

- Arbetsgivarna har motiverat behovet av nollavtal med arbetstoppar och ekonomiska effekter. Att nollavtal tillämpas beror emellertid på att arbetsgivarna är lata då det gäller att planera arbetsskift och dessutom handlar det om att exploatera arbetstagarna. Om arbetsgivarna kunde planera arbetet väl, skulle de kunna erbjuda vettiga anställningar.

- Jag väntar på riksdagens behandling av ärendet och hoppas att medborgarinitiativet får uppbackning av en majoritet bland riksdagsledamöterna, säger Selin.

 

Nyheter