Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 14.02.2020 klo 17.30

Nya kollektivavtal inom handeln godkända

Finsk Handel och Servicefacket PAM kunde enas om handelns kollektivavtal idag 14 februari. Tack vare detta hotas branschen inte längre av strejker.

Nu har det avtalats om anställningsvillkoren för arbetstagare och förmän inom handel för nästa två år. Avtalet höjer lönerna med 2,0 procent 1 april 2020 och 1,3 procent 1 april 2021. 

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopas genom att justera systemet för årsledighet. I fortsättningen intjänar du maximalt nio ledigheter i stället för nuvarande sju. Nya handelns kollektivavtal innehåller likaså mycket flexibilitet, vilket är viktigt för planeringen av arbetsskift inom handel. 

Bägge parterna ville bibehålla beprövade systemet för årsledighet. Inom det intjänar anställda avlönad ledighet på basis av faktiska arbetstiden. Systemet har ansetts vara ett rättvist alternativ särskilt för deltidsanställda. 

I fortsättningen kan deltidsanställda bli del av nytt flexibelt heltidsarbete via lokala avtal och prövoperioder. Detta innebär att deltidsanställda kan få en hel månadslön. I samband med utökade flextiden förbinder sig anställda att ta emot skift också på kort varsel i tillägg till de timmar som antecknats i arbetsskiftsförteckningen. 

Handeln omvälvs för tillfället. Parterna vill förbättra anställdas möjligheter att anpassa sig till förändringar och stärka deras kompetens. Enligt principerna för kontinuerliga förhandlingar avtalades det om flera projekt och arbetsgrupper som ska sätta sig in i omvälvningen av branschen. Det studeras bland annat olika sätt att utnyttja arbetskraft och låta utföra arbete. Ytterligare avtalades det om åtgärder för att förbättra förutsättningarna för förtroendemän. 

”Det var svårt att uppnå resultat i förhandlingarna och inte var det enkelt att anta allt. Att lönerna höjs mer i början och att arbetstidsförlängningen slopas utan att vi behöver ge upp systemet för årsledighet var de frågor som gjorde det möjligt att godkänna avtalet. Utfallet är ändå bättre än strejker”, kommenterar Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM. 

”Målet för Finsk Handel var att förhandla fram ett kollektivavtal som hjälper butiker och affärer i Finland att vara framgångsrika och sysselsätta så många som möjligt. Den flexibilitet vi kunde uppnå i förhandlingarna innebär att handeln är bättre förberedd inför tuffare konkurrensen, digitaliseringen och omvälvningen av arbetet”, noterar Anna Lavikkala, arbetsmarknadschef på Finsk Handel. 

Detaljerade uppgifter om avtalet offentliggörs på måndag 17.2. 

 

Nyheter