Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Samhälle - 22.12.2021 klo 11.20

Nya restriktioner drabbar restauranganställda hårt - PAM kräver riktade åtgärder för att trygga deras inkomst

Regeringens beslut att begränsa restaurangernas verksamhet har skoningslösa effekter på sektorns anställda. Permitteringar och uppsägningar är inte en trevlig julklapp för arbetare som drabbats och levt i osäkerhet redan tidigare.

Regeringens beslut att begränsa restaurangernas utskänkning, öppettider och kundplatser i över tre veckor kommer att försvåra företagens verksamhet radikalt och det betyder att nya permitteringar och uppsägningar inte kan undvikas.

”De första omfattande permitteringarna har redan meddelats. Det är inte en trevlig julklapp åt de arbetstagare som varit krisbuffrar redan flera gånger”, kommenterar Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen med oro.

Arbetstagarnas inkomst måste tryggas

PAM efterlyser riktade insatser som tryggar restauranganställdas inkomst. Redan nu lider restaurangbranschen av personalbrist. Återkommande osäkerhet kring inkomst och anställningar försämrar branschernas attraktionskraft ytterligare.

Regeringen borde genast slopa femdagars självrisken för den inkomstrelaterade dagpenningen, och fatta nödvändiga beslut för att arbetslöshetsdagpenningen under pandemin inte ska räknas med i arbetslöshetsdagpenningens maxtid för utbetalning.

Även en tillräcklig nivå på arbetslöshetsskyddet behöver tryggas för de som permitteras eller blir uppsagda på grund av restriktionerna. PAM anser att de permitterade och uppsagda arbetstagarnas arbetslöshetsskydd borde vara 85–90 procent av den tidigare lönen, för att arbetstagarna inte ska hamna i en ohållbar situation på grund av plötsliga permitteringar och möjliga uppsägningar.

”Det är sorligt att regeringen fortsätter på en linje där arbetstagarna får nöja sig med vanligt arbetslöshetsskydd, då de tidigare undantagsbestämmelserna som skyddar arbetstagarna redan har slopats. Man har strävat efter att skydda företag, men arbetstagarna har lämnats att klara sig på egen hand. Coronapandemin kan inte hanteras genom att bestraffa arbetstagare som redan är utsatta, summerar Rönni-Sällinen.

PAM:s undersökningar under pandemin visar att restriktionerna har långvariga effekter på inkomsten för de anställda i de krisdrabbade branscherna, då en betydande del av dem på grund av permitteringar och uppsägningar tvingas äta upp av sina besparingar eller skuldsätta sig för att täcka oumbärliga utgifter. Bristen på stödåtgärder för att trygga arbetstagarnas inkomst har även försämrat bland annat hotell- och restaurangbranschens attraktionskraft, då arbete inom branschen upplevs som riksfyllt med tanke på den egna utkomsten.

 

Nyheter