Nyhet - 21.05.2019 klo 10.19Lön

Handelns avlöningssystem förnyas – målet en modell baserad på krav i arbetet

Handelns avlöningssystem förnyas – målet en modell baserad på krav i arbetet

Övergår vi till ett avlöningssystem baserat på krav i arbetet identifierar vi bättre nuvarande arbetsuppgifter inom handel och beaktar vi ändringar inom branschen. Nya systemet testas redan nu. Läs mer →

Nyhet - 14.05.2019 klo 11.00EU

EU-valkandidater från PAM – rösta i valet till Europaparlamentet

EU-valkandidater från PAM – rösta i valet till Europaparlamentet

Från PAM kandiderar sex personer till Europaparlamentet. Yrjö Hakanen, Husu Hussein, Merja Kyllönen, Kaisa Penny, Tiina Sandberg och Jaana Ylitalo anser EU-valet vara viktigt för att påverka. Läs mer →

Nyhet - 13.05.2019 klo 10.00Invandring

PAM: Bra att tillgångsprövningen delvis ändras

PAM: Bra att tillgångsprövningen delvis ändras

Utlänningslagen ändras den 1 juni 2019. Efter det tillämpas bland annat tillgångsprövning inte längre på personer som byter bransch och söker fortsatt uppehållstillstånd för arbetstagare. Målet för ändringen är både att öka tillgången till arbetskraft och minska utländska anställdas beroende av en enda arbetsgivare. Läs mer →

Nyhet - 10.05.2019 klo 18.39Förbundskongressen

Aidanjuuri-Vestala anmälde sig som kandidat i PAM:s ordförandeval

Aidanjuuri-Vestala anmälde sig som kandidat i PAM:s ordförandeval

Vandabon Tanja Aidanjuuri-Vestala anmälde sig som kandidat i PAM:s ordförandeval. Nu är kandidaterna sex. Läs mer →

Nyhet - 10.05.2019 klo 11.30Anställningstrygghet

Diskriminering på grund av graviditet stort problem i arbetslivet

Diskriminering på grund av graviditet stort problem i arbetslivet

Enligt lag är det entydigt förbjudet att diskriminera på grund av graviditet eller familjeledighet. Ändå är det vanligt inom kvinnodominerade servicebranscher att graviditet påverkar anställningen. Det handlar om ett stort problem. Läs mer →

Nyhet - 06.05.2019 klo 13.00Lön

Kosmetolog vann över staten i rätten: Lön arbetsgivaren lovat för moderskapsledighet måste betalas enligt lönegarantin

Kosmetolog vann över staten i rätten: Lön arbetsgivaren lovat för moderskapsledighet måste betalas enligt lönegarantin

Rätten ställde sig på en PAM-medlems sida i ett fall i vilket Nylands NTM-central lät bli att betala lön för moderskapsledighet enligt lönegarantin. Arbetsgivaren hade avtalat om att betala lönen innan företaget gick i konkurs. Läs mer →

Nyhet - 02.05.2019 klo 08.50

Sommarjobbarinfo bistår unga arbetstagare om det uppstår problem Läs mer →

Nyhet - 30.04.2019 klo 13.00

Valborg firas i hela landet – Ann Selin och Jaana Ylitalo håller första maj-tal Läs mer →

Nyhet - 30.04.2019 klo 11.10

Stockmann i samarbetsförhandlingar åter – minskningsbehovet av rentav 160 arbetsplatser berör inte biträden Läs mer →

Nyhet - 29.04.2019 klo 11.00

Arbetskraftsexploatering ska tas på allvar Läs mer →