Nyhet - 23.05.2018 klo 10.15Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarnas utmarscher fortsätter - i natt stod Helsingfors i turen

Väktarnas utmarscher fortsätter - i natt stod Helsingfors i turen

Nya utmarcher har skett igen inom väktarbranschen. Kollektivavtalsförhandlingarna är fortfarande på hälft. Läs mer →

Nyhet - 21.05.2018 klo 17.05Arbetslivet

Mia Suominen är PAMs nya avtalschef

Mia Suominen är PAMs nya avtalschef

PAMs nya avtalschef har utnämnts. Läs mer →

Nyhet - 21.05.2018 klo 15.00Arbetslivet

Ansikte mot ansikte på arbetsplatserna - PAM i luften för förbundsanställda och aktiva till arbetsplatserna

Ansikte mot ansikte på arbetsplatserna - PAM i luften för förbundsanställda och aktiva till arbetsplatserna

PAM i luften firas 6–7.6 på olika håll i Finland. Förbundsanställda och aktiva rör på sig vitt och brett överallt där man bäst stöter på proffs inom servicebranscherna. Läs mer →

Nyhet - 18.05.2018 klo 14.50Lön

Arbetsgivaren lämnade obetalt generella lönehöjningar och semesterersättningar -

Arbetsgivaren lämnade obetalt generella lönehöjningar och semesterersättningar - "försäljningssnille" erhöll stor gottgörelse i rätten

En arbetstagare som utfört försäljningsarbete kommer att erhålla tiotusentals euro i ersättning med stöd av tingsrättens beslut. Arbetsgivare hade inte betalat försäljaren befogade generella förhöjningarna på lönen i enlighet med kollektivavtalet eller semesterersättningar. Läs mer →

Nyhet - 18.05.2018 klo 08.26Kollektivavtalsförhandlingar

Väktarna marcherade ut från arbetsplatserna - arbetsgivarna försvårar kollektivavtalsförhandlingarna

Väktarna marcherade ut från arbetsplatserna - arbetsgivarna försvårar kollektivavtalsförhandlingarna

Väktare som arbetar på Securitas marscherade ut mitt under arbetsskiftet i Villmanstrand. Orsaken till utmarschen är ett meddelande som arbetsgivarna har gett ut angående kollektivavtalsförhandlingarna, där man förvränger sanningen. Läs mer →

Nyhet - 17.05.2018 klo 11.52Arbetsmarknaden

PAMs fullmäktiges beslutsyttrande: Sipiläs regering attackerar – de följande valen är avgörande

PAMs fullmäktiges beslutsyttrande: Sipiläs regering attackerar – de följande valen är avgörande

Enligt PAMs fullmäktige har de åtgärder som Sipiläs regering vidtagit krossat arbetstagarnas ställning och skydd. Ifall att regeringsbasen inte ändras under de följande riksdagsvalen, kommer de finländska löntagarnas arbetsliv att försämras ytterligare. Läs mer →

Nyhet - 16.05.2018 klo 14.10

Kollektivavtalsförhandlingarna inom flyttservicebranschen har avbrutits Läs mer →

Nyhet - 16.05.2018 klo 12.06

PAM:s fullmäktigemöte: Hård kritik mot Sipiläregeringen och företagarnas snilleblixtar Läs mer →

Nyhet - 15.05.2018 klo 16.11

Rentav 1500 av Restels inhoppare övergår till Barona Läs mer →

Nyhet - 15.05.2018 klo 09.26

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktarna pausar tillsvidare Läs mer →