Nyhet - 04.09.2017 klo 09.37

PAMs utredning: Butiksanställdas barn lider

PAMs utredning: Butiksanställdas barn lider

Servicefacket PAMs färska utredning visar att de fria öppettiderna inom handeln har lett till att anställda tillbringar mindre tid tillsammans med sina barn. Enligt familjerna svarar kommunernas barnomsorgstjänster inte alltid mot den utveckling som skett i arbetslivet. Läs mer →

Nyhet - 04.09.2017 klo 09.31

PAMs Ylitalo: Arbetsmarknaden bör stödja integrering och ge möjligheter till samhällsdeltagande

PAMs Ylitalo: Arbetsmarknaden bör stödja integrering och ge möjligheter till samhällsdeltagande

Servicefacket PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo understryker att en arbetsmarknad som fungerar rätt och lagenligt är en viktig del i invandrarnas integration i samhället. Ylitalo hoppas på mer resurser i samhället för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare samt ett ökat samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Läs mer →

Nyhet - 24.05.2017 klo 10.50

PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten!

PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten!

Servicefacket PAMs fullmäktige konstaterar att PAM i de kommande förhandlingarna om kollektivavtal eftersträvar uppgörelser genom vilka de smärtsamma effekterna som konkurrenskraftsavtalet har för anställda inom servicebranscherna kan kompenseras till de anställda. Läs mer →

Nyhet - 04.05.2017 klo 12.29

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda

Av servicefacket PAMs konjunkturbarometer framgår det att osäkerheten kring den egna ekonomiska situationen bland de anställda i branscherna ökar. Framför allt de som arbetar inom turism- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen förutspår en försämring av den ekonomiska situationen. Läs mer →

Nyhet - 02.05.2017 klo 15.12

Jaana Ylitalo från PAM: Finland ska satsa på kunskaper och bättre arbetslivskvalitet

Jaana Ylitalo från PAM: Finland ska satsa på kunskaper och bättre arbetslivskvalitet

Servicefacket PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo är bekymrad över Finlands framtid. Då världen förändras och tekniken ökar är ett av de värsta hoten en situation där det inte finns kunniga anställda som klarar av krävande arbetsuppgifter. Läs mer →

Nyhet - 02.05.2017 klo 15.09

Niina Koivuniemi från PAM: Slavarbete hör inte till Finland!

Niina Koivuniemi från PAM: Slavarbete hör inte till Finland!

Servicefacket PAM:s organisationsdirektör Niina Koivuniemi uppmanar alla att kräva att de behandlas rättvist i arbetslivet och hoppas att människors känsla av trygghet inte försvagas ytterligare. Läs mer →

Nyhet - 21.04.2017 klo 13.23

Lunch på sopberget Läs mer →

Nyhet - 04.04.2017 klo 16.00

Ylitalo från PAM: Herrarnas krav på att slopa söndagsarbetsersättningen inom restaurangbranschen är orimlig Läs mer →

Nyhet - 15.03.2017 klo 10.45

PAM: EU-domstolens beslut om slöjförbud kräver inga ändringar i arbetsplatsernas verksamhetssätt Läs mer →

Nyhet - 15.03.2017 klo 07.57

EK:s mål rörande lokala avtal godtas inte av PAMs styrelse Läs mer →