Nyhet - 9/2015

Nyhet - 14.09.2015 klo 12.00

Grundläggande principer för politiska åsiktsyttringen

Principer för politiska åsiktsyttringen och svar på ofta ställda frågor. »

Nyhet - 14.09.2015 klo 09.02

PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta i en politisk åsiktsyttring

PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta i en politisk åsiktsyttring

Alla har rätt att delta i politiska åsiktsyttringen fastän de inte kan komma till Järnvägstorget. »

Nyhet - 11.09.2015 klo 10.39

Arbetstagarna samlas för demonstration nästa fredag

Arbetstagarna samlas för demonstration nästa fredag

Medlemmarna i FFC:s, Akavas och STTK:s medlemsförbund demonstrerar på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september från och med klockan 11. »

Nyhet - 11.09.2015 klo 08.00

Regeringens nedskärningar försämrar klart PAM-medlemmars uppehälle

Regeringens nedskärningar försämrar klart PAM-medlemmars uppehälle

De försämringar som regeringen förelår sänkte klart servicebranschanställdas inkomster. Vi beräknade hur regeringens nedskärningar påverkade PAM-medlemmars lön. »

Nyhet - 10.09.2015 klo 12.15

Regeringen skär ner på vardagshelgerna och ersättningen vid sjukledighet samt för söndagsarbete och övertid

Regeringen tänker minska arbetsgivarnas kostnader genom att skära ner på ersättningarna vid sjukledighet samt för söndagsarbete och övertid. Detta sker trots att regeringen inte kan göra något åt kollektivavtalen denna gång. Några vardagshelger försvinner också. Med dessa åtgärder försöker regeringen hitta ett alternativt sätt att skapa en ”produktivitetsökning”, som regeringen ville genomdriva under de strandade förhandlingarna om samhällsfördraget. »

Nyhet - 08.09.2015 klo 18.29

PAM godkänner inte försämringar av söndagsersättningen

Regeringens planer på att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor och utkomstmöjligheter fördöms helt och hållet av PAM:s ordförande Ann Selin. Hon anser att det är ofattbart att regeringen i ett avtalsbaserat samhälle får diktera vad man högst får komma överens om i de branschvisa kollektivavtalen. »

Nyhet - 08.09.2015 klo 16.03

FFC fördömer regeringens tvångsåtgärder

FFC godkänner inte regeringens planer på att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor och utkomstmöjligheter. Finlands största löntagarorganisation anser att dessa åtgärder kränker mot grundlagen och kräver att de ska utvärderas i riksdagens grundlagsutskott. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM

Puhelinpalvelu

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600, klo 9-16

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620, klo 9-16

Työttömyyskassa

020 690 211, klo 9-16

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640, klo 9-16

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Gilla PAM