Nyhet

Nyhet - 18.11.2015 klo 14.32

PAMs fullmäktiges resolution: Stopp till regeringens åtgärder

PAMs fullmäktige kräver att regeringen utan dröjsmål utarbetar ett jämställdhetsprogram och genomför en könskonsekvensbedömning som en del av lagstiftningsarbetet innan regeringens förslag förs vidare. PAMs fullmäktige höll sitt höstmöte 17-18.11.2015 i Hattula »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM

Yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600, klo 9-16

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620, klo 9-16

Työttömyyskassa

020 690 211, klo 9-16

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640, klo 9-16

Vaihde

020 774 002, klo 9-16

Gilla PAM