Nyhet - 23.12.2016 klo 09.00

Tidningen Pam 15/2016: Deltidsarbetare gynnas av nytt system

Tidningen Pam 15/2016: Deltidsarbetare gynnas av nytt system

Söckenhelgsledigheterna blir vid årsskiftet årssemestersystem i handelsbranschen. Läs mer →

Nyhet - 02.12.2016 klo 09.07

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Den ökande arbetslösheten har skakat PAM:s ekonomi. VVO:s extra utdelning på 5 miljoner kommer att placeras på det som ursprungligen var bolagets uppgift. Förbundets medlemsavgift förblir också i nästa år 1,5 procent. Läs mer →

Nyhet - 23.11.2016 klo 12.41

Vice ordförande i PAMs fullmäktige: Gör PAM-medlemmarnas röst hörd i kommunalvalet

Vice ordförande i PAMs fullmäktige: Gör PAM-medlemmarnas röst hörd i kommunalvalet

Första vice ordföranden i PAMs fullmäktige Berhan Ahmadi uppmanade PAM-medlemmarna att vara aktiva i kommunalvalen. Under sitt anförande konstaterade han att det i dagens politik behövs människor som förstår de lågavlönades svåra situation. Läs mer →

Nyhet - 23.11.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution 23.11.2016: Förändringar i arbetet ska bli synliga

PAM:s fullmäktiges resolution 23.11.2016: Förändringar i arbetet ska bli synliga

Det konkurrenskraftsavtal som ingicks i våras tillämpas just nu lokalt och det är ytterst svårt att uppnå samförstånd på arbetsplatser och inom skilda branscher. Läs mer →

Nyhet - 11.11.2016 klo 09.17

Tidningen Pam 13/2016: Farväl, JP-dagar!

Tidningen Pam 13/2016: Farväl, JP-dagar!

Förändringar kommer att ske i arbetstider och lediga dagar i hotell- och restaurangbranschen redan vid årsskiftet. Trots det är det få som vet vad konkurenskraftsavtalet kommer att innebära. Läs mer →

Nyhet - 04.11.2016 klo 11.42

Bättre arbetslivslagar minskar behovet av stridsåtgärder

Bättre arbetslivslagar minskar behovet av stridsåtgärder

Rätten att vidta stridsåtgärder är en grundläggande rättighet för anställda. Då vilda strejker diskuteras lönar det sig att komma ihåg att när kollektivavtal är i kraft har anställda närapå inga möjligheter att framföra sina åsikter i Finland. Ett uttåg för att protestera mot arbetsgivarens olagligheter utgör nästan alltid ett avtalsbrott och en... Läs mer →

Nyhet - 21.10.2016 klo 09.00

Tidningen Pam 12/2016: ”Allt svårare att nå försäljaren” Läs mer →

Nyhet - 30.09.2016 klo 09.11

Tidningen Pam 11/2016: Förhandlingar pågår i SOL Läs mer →

Nyhet - 09.09.2016 klo 09.14

Tidningen Pam 10/2016: Turlistan som teamarbete Läs mer →

Nyhet - 07.09.2016 klo 15.35

Niina Koivuniemi från PAM: Åland mycket viktig för turismen Läs mer →