Nyhet

Nyhet - 07.09.2016 klo 15.35

Niina Koivuniemi från PAM: Åland mycket viktig för turismen

Organisationsdirektören på Servicefacket PAM, Niina Koivuniemi betonar hur viktig Åland är för finländsk turism och förutsätter att det satsas mer på turistnäringen inom området och de investeringar som den behöver, till exempel speciella trafiklösningar. »

Nyhet - 08.08.2016 klo 09.00

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Slutet på sommaren betyder för många även att sommarjobbet är över. När man slutar arbetet bör man åtminstone kontrollera att arbetsgivaren har betalat tillägg och övertidsersättning samt semesterersättning enligt kollektivavtalet. »

Nyhet - 28.06.2016 klo 11.15

Så ändras arbetsvillkoren för PAMs medlemmar i och med konkurrenskraftsavtalet

Nytt system för årsledighet för handeln, stöd för införande av egenanmälan vid sjukledighet och en lång period utan löneförhöjningar. Det är några av de förändringar som konkurrenskraftsavtalet för med sig för PAMs medlemmar. »

Nyhet - 09.06.2016 klo 12.25

Arbete vid varmt väder

Arbete vid varmt väder

På sommaren lider de flesta som arbetar inom servicebranscherna av varma arbetsförhållanden. Avsaknad av eller ineffektiv ventilation är vanligt i butiker, på kontor och i lager. I kök på restauranger och matställen är värme ett problem året runt, då temperaturen kan uppgå till över 40 °C. »

Nyhet - 26.05.2016 klo 00.00

PAMs enkät: Egen anmälan om sjukledighet vanligt inom servicebranscherna

Enligt en enkät som PAM låtit genomföra gör över hälften av de anställda inom servicebranscherna egen anmälan om sjukfrånvaro. Över 70 procent av alla löntagare gör egen anmälan om sjukfrånvaro. Enligt PAM handlar det om jämlik behandling av alla arbetstagare att sprida denna praxis till alla arbetsplatser inom servicebranscherna. »

Nyhet - 19.05.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution den 19 maj 2016

Fortfarande inget förtroende för regeringen »

Nyhet - 17.02.2016 klo 13.10

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Det är viktigt att arbetsgivare förbereder sig inför situationer i vilka de anställda kan bli offer för osakligt beteende. Alla har rätt att utföra sitt arbete på ett tryggt och hälsosamt sätt, understryker PAMs arbetsmiljöexpert Erika Kähärä. »

Kontakt

Medlemskapet, anslutning, anställningsfrågor

030 100 640 

Arbetslöshetsskydd

020 690 211 

Telefonväxeln

020 774 002

Gilla PAM

Yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600, klo 9-16

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620, klo 9-16

Työttömyysturva

020 690 211, klo 9-16

Ruotsinkielinen työsuhdelinja

030 100 640, klo 9-16

Vaihde

020 774 002, klo 9-16

Gilla PAM