Nyhet - 19.02.2016 klo 15.21

Tidningen Pam 2/2016: Finska löner på svenskt vis?

Tidningen Pam 2/2016: Finska löner på svenskt vis?

I framtiden kommer kanske PAM-medlemmarnas löner att bildas på samma sätt som i Sverige. Är det bra eller inte? Ordföranden för handelsanställdas förbund i Sverige berättar hur en svensk butiksanställds lön blir till. Läs mer →

Nyhet - 18.02.2016 klo 20.05

Behandlingen av nollavtalen inleddes i riksdagen

Behandlingen av nollavtalen inleddes i riksdagen

Behandlingen av ett medborgarinitiativ som kräver ett förbud mot nollavtal inleddes på torsdagen under en remissdebatt i riksdagen. I medborgarinitiativet kräver man en minimiarbetstid på 18 timmar i veckan för de anställda med vissa undantag. Läs mer →

Nyhet - 17.02.2016 klo 13.10

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Anställda inom kundservice upplever allt oftare rasism – ”för fem år sedan hade man inte ens kunnat föreställa sig det”

Det är viktigt att arbetsgivare förbereder sig inför situationer i vilka de anställda kan bli offer för osakligt beteende. Alla har rätt att utföra sitt arbete på ett tryggt och hälsosamt sätt, understryker PAMs arbetsmiljöexpert Erika Kähärä. Läs mer →

Nyhet - 11.02.2016 klo 09.17

Våren för med sig löneökningar inom många branscher

Våren för med sig löneökningar inom många branscher

Löneökningarna som fastställts inför det tredje året av sysselsättnings- och tillväxtavtalet träder i kraft den 1 mars bland annat inom handeln, inom turism-, restaurang- och fritidstjänsterna samt för de anställda vid Avecra. Läs mer →

Nyhet - 04.02.2016 klo 15.00

Bestämmelser om vintersemester inom olika branscher

Bestämmelser om vintersemester inom olika branscher

Nu i början av februari är det bra att påminna sig om de semesterbestämmelser som gäller för vintersemestern. Här kan du läsa hur semesterlagen tillämpas på vintersemestern 2016 i kollektivavtalen inom olika branscher. Läs mer →