Nyhet - 26.05.2016 klo 00.00

PAMs enkät: Egen anmälan om sjukledighet vanligt inom servicebranscherna

PAMs enkät: Egen anmälan om sjukledighet vanligt inom servicebranscherna

Enligt en enkät som PAM låtit genomföra gör över hälften av de anställda inom servicebranscherna egen anmälan om sjukfrånvaro. Över 70 procent av alla löntagare gör egen anmälan om sjukfrånvaro. Enligt PAM handlar det om jämlik behandling av alla arbetstagare att sprida denna praxis till alla arbetsplatser inom servicebranscherna. Läs mer →

Nyhet - 19.05.2016 klo 12.03

PAM:s fullmäktiges resolution den 19 maj 2016

PAM:s fullmäktiges resolution den 19 maj 2016

Fortfarande inget förtroende för regeringen Läs mer →

Nyhet - 13.05.2016 klo 09.11

Tidningen Pam 6/2016: Blir butikschefen köpman?

Tidningen Pam 6/2016: Blir butikschefen köpman?

Kesko söker hundratals köpmän, men det passar inte Heidi Kettunen. K-gruppen garanterar dem som blir köpmän lån på upp till 200 000 euro. Läs mer →