Nyhet - 08.08.2016 klo 09.00

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Slutet på sommaren betyder för många även att sommarjobbet är över. När man slutar arbetet bör man åtminstone kontrollera att arbetsgivaren har betalat tillägg och övertidsersättning samt semesterersättning enligt kollektivavtalet.

Arbetsgivarna kan låta bli att betala exempelvis tillägg och övertidsersättningar enligt kollektivavtalet till sommarjobbare eller den semesterersättning som ska betalas i samband med slutlikviden. Sommarjobbare har också rätt att få ett arbetsintyg. Det har man ofta nytta av när man söker arbete senare, även om anställningsförhållandet var kort

Lön

Om du misstänker att du inte har fått rätt lön eller tillägg utbetalda kan du kontrollera vilken lön du har rätt till i PAMs kollektivavtal. Som medlem kan du även kontakta vår anställningsrådgivning på tfn 030 100 620.

Det är skillnader i löner, tillägg och semester mellan olika kollektivavtal. För söndagsarbete betalar man alltid lönen förhöjd med 100 procent. Lönen för skolelever är som regel 70 procent av en yrkesarbetandes lön. Om du har arbetat i branschen tidigare somrar kan din lön uppgå till 80–100 procent av arbetstagarnas lön i branschen.

Semester

Du har rätt till semester eller semesterersättning. Semesterersättning betalas ut då man inte har eller kan ha någon semester. Huvudprincipen är att en person som arbetar 35 timmar eller 14 dagar per månad har rätt till semester i 2 eller 2,5 dag i månaden beroende på anställningsförhållandets längd. Vid sommarjobb betalas pengarna i regel ut som semesterersättning i samband med slutlikviden. Du får hjälp med uträkning av semesterersättning med PAMs semesterersättningskalkylator.

Sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.2016. Lär känna arbetslivet och förtjäna är ett sommarpraktikantprogram som går ut på att arbetsgivaren betalar 350 euro i engångsersättning, i vilket den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden ingår. Utöver det måste arbetsgivaren betala olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie, socialskyddsavgift och ArPL-avgift.

Arbetsintyg

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg över anställningsförhållandet. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ge ett arbetsintyg upp till tio år efter att anställningsförhållandet upphört.

På arbetsintyget anges som minimum arbetsgivarens och arbetstagarens namn, typ av arbetsuppgifter och anställningsperiod. På arbetstagarens begäran kan arbetsgivaren ge arbetstagaren ett omdöme om dennes färdigheter på intyget och anledningen till att anställningsförhållandet upphörde. Omdömet kan bestå av en kort beskrivning av kompetensen eller enbart ett omdöme som mycket bra, bra eller tillfredsställande. Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket är en myndighet man kan vända sig till om arbetsgivaren inte trots uppmaning skriver ut ett arbetsintyg.

Lönefordringar

Om du upptäcker att du har lönefordringar, meddela arbetsgivaren detta. Du kan ta hjälp av blanketten om anspråk på lönefordran, som du hittar på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats. Som medlem i förbundet kan du även kontakta vår anställningsrådgivning.

Lönegaranti

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagarens arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren försatts i konkurs eller annars är insolvent. Ibland finns det skäl att göra en ansökan, även om det inte är tydligt att arbetsgivaren är insolvent. På det sättet tryggar man sina fordringar. Som lönegarantier kan alla sådana fordringar som arbetsgivaren skulle vara skyldig att betala till sin arbetstagare betalas.

Ansökan om lönegaranti görs på en blankett som fås från arbets- och näringsbyrån eller via länken Lönegaranti. Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning.

 

Senaste

Mest lästa