Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 06.04.2020 klo 14.33

Nytt kollektivavtal för anställda vid Alko

Det nya kollektivavtalet för Alkos anställda medför en löneförhöjning från och med början av april.

Kollektivavtalet för Alkos försäljare höjer lönerna med 1,9 procent och därtill med ett separat avtalad andel på 0,1 procent som bestäms företagsvis. Lördagstilläggen höjs  0,50 euro/timme. Förhöjningarna utbetalas till arbetstagarna retroaktivt i samband med löneutbetalningen i maj.

Den andra förhöjningen kommer i april 2021, varpå den allmänna förhäjningen är 1,2 procent och den förtetagsvisa andelen 0,1 procent.

Avtalet omfattar omkring 2100 försäljare vid Alko. 

 

Nyheter