Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 17.02.2020 klo 14.00

Nytt kollektivavtal för fastighetstjänstebranschen

Servicefacket PAM och Fastighetsarbetsgivarna kunde enas om ett nytt kollektivavtal för fastighetstjänstebranschen idag 17 februari. Därmed avlyses de strejker som det varslades om tidigare.

I och med nya avtalet stiger lönerna med 2,0 procent 1 april 2020 och 1,3 procent 1 april 2021. Avtalsperioden för nya avtalet är 1.2.2020 – 28.2.2022.  

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopas från och med början av år 2021.

Ytterligare avtalades det om kombinationer av lediga dagar, det vill säga under ett kalenderår har anställda i regel minst 12 lediga lördagar–söndagar. 

Avtalet får också en bestämmelse som ger deltidsanställda rätt att med arbetsgivaren gå igenom hur väl arbetsavtalet motsvarar faktiska arbetstiden. Dessutom bildar parterna en gemensam arbetsgrupp för att behandla frågor kring deltidsanställningar. 

”Tack vare att arbetstidsförlängningen slopas och att lönerna höjs mer i början kunde vi anta förhandlingsresultatet. Jag är nöjd med att vi fick till stånd ett avtal via inbördes förhandlingar”, kommenterar Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM. 

Detaljerade uppgifter om avtalet offentliggörs onsdag 19 februari. 

 

Nyheter