Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 20.10.2020 klo 12.00

Nytt kollektivavtal för nöjes-, tema- och äventyrsparker samt ny löneuppgörelse för skidcenterbranschen

Bilder: GettyImages.

Servicefacket PAM:s styrelse har i dag godkänt kollektivavtal, enligt vilka arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet, de s.k. kiky-timmarna, slopas från och med 1.1.2021.

PAM har med MaRa rf förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för nöjes-, tema- och äventyrsparker samt en löneuppgörelse för skidcenterbranschen. Överenskommelserna uppstod i mycket exceptionella förhållanden på grund av coronapandemin. 

Avtalsperioden för nöjes-, tema- och äventyrsparker är 1.10.2020–31.3.2022. Avtalsperioden har två tidpunkter för genomförande av löneuppgörelser. 

Den första löneuppgörelsen ska träda i kraft 1.3.2021 och förhandlingarna om innehållet i den ska vara klara före utgången av februari 2021. Om förbunden inte når enighet om innehållet i löneuppgörelsen upphör kollektivavtalet att gälla 31.3.2021 utan uppsägning. 

Den andra löneuppgörelsen träder i kraft 1.11.2021 och förhandlingarna om dess innehåll ska slutföras före utgången av oktober 2021. Om förbunden inte når enighet om innehållet i löneuppgörelsen, upphör kollektivavtalet att gälla 30.11.2021.

De största förbättringarna i kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker är att arbetstidsförlängningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet, de så kallade kiky-timmarna, har slopats samt förändringarna gällande arbetstagarnas välbefinnande i arbetet. Arbetstidsförlängningen slopas från och med 1.1.2021 och man återgår till de arbetstidsbestämmelser som gällde före förlängningen, vilket nu innebär bl.a. en återgång till en periodarbetstid på 112,5 timmar, utjämningsschemats maximala arbetstider och kvoterna för mertidsarbete.

Enligt det nya kollektivavtalet ska vilotiderna mellan arbetsskift vara minst 11 timmar om man inte kommer överens om annat med arbetstagaren. Också vid en överenskommelse med arbetstagaren ska vilotiden vara minst 8 timmar. 

I kollektivavtalet förbättrades också arbetstagarens ställning när det gäller betalning av lön för sjukdomstiden på grund av en olycka i arbetet. Det nya stycket om lön för sjukdomstiden innebär mer rättvisa för dem som varit anställda i mindre än en månad och blir sjuklediga på grund av en olycka i arbetet. 

Prövotiden förlängs från 4 till 6 månader, vilket är den längsta tillåtna enligt lagen. Vid en tidsbunden anställning som är kortare än 12 månader kan prövotiden vara högst hälften av anställningsförhållandets längd. 

Parterna har vid kollektivavtalsförhandlingarna också avtalat om möjligheter att på grund av coronapandemin lokalt komma överens om avvikande publicering av arbetsskiftsförteckningar enligt villkor och förfarande som definieras noggrannare i avtalet. Detta avtal träder i kraft 1.10.2020 och gäller till 31.8.2021. Läs mer om de temporära undantagen  här

Läs mer om det nya kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker i wikikortet (på finska).  

Också för skidcenterbranschen har parterna PAM och MaRa rf nått en löneuppgörelse inom det gällande kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalsuppgörelsen för skidcenterbranschen höjs tabellöner, personliga löner samt tillägg och ersättningar i euro eller cent som nämns i kollektivavtalet med 1,2 procent från och med 1.3.2021. Arbetstidsförlängningen slopas i branschen från och med 1.1.2021. Lär mer om övriga villkor i avtalet här (på finska).

 

Ingen allmän löneförhöjning sker inom sektorn för programtjänster till följd av coronaepidemins effekter i branschen. Förlängningen av arbetstiden inom ramen för avtalet om konkurrenskraft kommer att avskaffas inom sektorn för programtjänster från och med 1.1.2021. Läs mer om andra arbetsförhållanden i branschen (på finska) här.

Tillägg: Uppgifterna angående programservicebranschen i slutet av texten.

 

Nyheter