Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 01.04.2022 klo 14.00

Nytt kollektivavtal inom turism-, restaurang och fritidstjänster

Servicefacket PAM:s styrelse har enhälligt godkänt kollektivavtal för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang-, och fritidstjänster. I och med avtalet kan man bättre lösa problemen med dålig praxis gällande pauser och intressebevakningen på små arbetsplatser underlättas.

PAM har förhandlat fram avtalet med arbetsgivarrepresentanten Turism- och Restaurang­förbundet (MaRa). Förhandlingslösningen föddes då den tidigare avtalsperioden tog slut. Det nya avtalet är i kraft 1.4.2022-31.3.2024.

Kollektivavtalet innehåller tidpunkter för två löneförhöjningar, varav den första allmänna förhöjningen är 2 % från och med 1 juli 2022. Den andra löneförhöjningen ska förhandlas separat före den 15 februari 2023. Om det andra löneavtalet inte kan nås, kan kollektivavtalet sägas upp så det slutar den 31.3.2023.

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen tycker det är bra att det nya kollektivavtalet innehåller bättre och tydligare bestämmelser om hur pauser och vilotid ska förverkligas.

”Arbetstagare har rätt till pauser i arbetet. Nu är bestämmelsen tydligare och arbetsgivarens ansvar för att se till att pauserna kan hållas i enlighet med kollektivavtalet stärks”, konstaterar Rönni-Sällinen.

Situationen för deltidsanställda förbättras bland annat gällande reglerna för hur ledigheter ska ges. I fortsättningen kommer även de som jobbar färre än fem dagar i veckan att ha rätt till veckoslutsledigt. Dessutom finns det nu i kollektivavtalet ett tydligt exempel på hur granskningen av den genomsnittliga minimiarbetstiden ska förverkligas.

”Det är inte rätt att deltidsanställda konstant måste stå ut med att jaga tillräckligt med arbetstimmar att leva på och oförutsägbarheten det innebär. Därför är det viktigt att arbetstagarna kan lita på att de får de timmar som finns i arbetsavtalet”, konstaterar Rönni-Sällinen.

En central förbättring i kollektivavtalet är att stärka förtroendemännens rättigheter. Det görs genom att öka tiden för förtroendeuppdraget med i snitt tre timmar.

”Tidigare hade förtroendemännen i små företag med färre än 25 anställda inte alls befrielse från arbete för att sköta sina uppgifter som förtroendeman. Det ändras nu, när befrielsetiden även för små företag är minst tre timmar per vecka. Förändringen stärker arbetarnas ställning på arbetsplatsen och främjar snabbar ingripande i oegentligheter”, berättar Rönni-Sällinen.

Coronatiden har varit svår för såväl arbetstagarna som arbetsgivarna. Dess inverkan på kollektivavtalsförhandlingarna kan inte förringas.

”Trots det kunde en förhandlingslösning nås i konstruktivt samarbete med arbetsgivarsidan”, säger Rönni-Sällinen.

 

Nyheter