Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 21.03.2023 klo 16.43

Nytt medlingsbud i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt - svar ska ges onsdag kl. 10

 Riksförlikningsmannen har gett ett andra medlingsbud åt parterna i fastighetsservicebranschens arbetskonflikt.

Servicefacket PAM och arbetsgivarnas representant Fastighetsarbetsgivarna rf svarar på medlingsbudet onsdagen den 22 mars kl. 10. Förhandlingsparterna kan antingen godkänna eller förkasta medlingsbudet.  

Om båda parter godkänner medlingsbudet ställs de strejker PAM varslat om in. Men om någondera parten förkastar budet börjar en omfattande strejk i fastighetsservicebranschen den 23 mars kl. 00.00. Strejken skulle omfatta cirka 25 000 anställda i 16 betydande företag.

PAM:s beslutande organ behandlar förslaget idag.

Läs mer om förlikningen på finska >

 

Nyheter