Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhälle - 12.01.2022 klo 08.00

Områdesvalets förhandsomröstning inleds - "Valet handlar om en smidig vardag"

Områdesvalet ordnas för första gången i januari. I fortsättningen ordnas valet samtidigt med kommunalvalet.

Förhandsröstningen i områdesvalet inleds på onsdag. PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen tycker det är viktigt att alla förbundets medlemmar röstar.

Förhandsröstningen i Finlands historias första områdesval pågår 12-18.1 och det är bara en och en halv vecka till valdagen den 23 januari. 


PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen tycker det är viktigt att alla använder sin rösträtt i områdesvalet. I valet avgörs framtiden för social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster. Hon påminner att alla berörs av tjänsterna.

”Var och en av oss använder sig av dessa offentliga tjänster i något skede i livet. Vem skulle inte ha besökt till exempel rådgivningen, hälsocentralen eller ett servicehus för seniorer? Social- och hälsovårdstjänsterna omfattar livets alla skeden.”

Kommunerna har haft ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. Från och med år 2023 kommer 21 välfärdsområden att ta över ansvaret. I områdesvalet väljs ledamöter till välfärdsområdenas fullmäktige. Val ordnas inte i Helsingfors i och med att staden fortsätter ordna tjänsterna för sina invånare.

”Hur tjänsterna fungerar beror till stor del på om en person får vård för sina besvär i tid eller om till exempel ambulansen anländer snabbt då man är i nöd. De som väljs in i välfärdsområdesfullmäktige kan påverka dessa saker. Det är inte alls likgiltigt vem som sitter i områdesfullmäktige och fattar beslut om dessa tjänster som gäller oss alla.”

Rönni-Sällinen påminner om att PAM i kommunalvalet 2021 betonade en smidig vardag. Samma sak handlar det om i områdesvalet. Därför är det konsekvent att förbundets medlemmar påverkar även i områdesvalet där man för sin del påverkar smidigheten i vardagen.

”Vi vill att var och en ska få den service hen behöver i vardagen och i rätt tid. Det är viktigt att gå och rösta så att de anställda i servicebranschen får sin röst hörd också i välfärdsområdenas beslutsfattande. Då tjänster anordnas ska människor i olika livssituationer tas i beaktande. Jag är säker på att våra medlemmars kompetens och vilja behövs då man fattar beslut om gemensamma social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster inom välfärdsområdena.”, motiverar Rönni-Sällinen vikten av att rösta.


Läs mer områdesvalet och vad det handlar om här.

Viktiga datum

  • Förhandsröstning i hemlandet 12-18.1.2022
  • Förhandsröstning i utlandet 12-15.1.2022
  • Valdagen är  23.1.2022
  • Områdesfullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022

 

Nyheter