Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

24.03.2020 klo 09.58

Öppet schema för förhandlingar med Palta

Tanken var att denna vecka förhandla särskilt om branscher som Palta handhar. På måndag kväll hade det dock fortfarande inte avtalats om förhandlingstidpunkter.

För flyttservicebranschen och biografer för vilka Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta svarar kunde det antas kollektivavtal förra veckan. Förhandlingarna om flesta branscher hos Palta är dock fortfarande öppna. Eventuella förhandlingstidpunkter denna vecka hade ännu inte slagits fast på måndag kväll.

Med Palta ska det förhandlas om kollektivavtal och tillfälliga undantag från kollektivavtal som ska hjälpa oss att klara av problem förorsakade av coronavirusepidemin.

Torsdagen 26 mars förhandlas det med Apotekens Arbetsgivarförbund om anställningsvillkoren för tekniska personalen och med Suomen Teatterit – Finlands Teatrar om anställningsvillkoren på Finlands Nationalteater.

 

Nyheter