Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Membership - 01.11.2019 klo 14.00

Ordning på arbetsplatsen via organisering – det viktigaste är att påverka och samarbeta

Enligt Aki Rouhiainen är bästa förmånen en aktiv organiserad arbetsplats. Foto: Anna Autio

Organisationsexpert Aki Rouhiainen på PAM berättar vad organisering handlar om och hur den kan påverka arbetsförhållandena.

”Då anställda är organiserade har de klart bättre möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden”, förklarar organisationsexpert Aki Rouhiainen målen för och betydelsen av organisering.

Det handlar om att människor organiserar sig och påverkar saker och ting tillsammans.

”I organisering tar du initiativ och agerar kollektivt för att ur anställdas utgångspunkter tillsammans påverka identifierade missförhållanden på arbetsplatsen och därmed uppnå gemensamma mål”, klargör han.

Enligt Aki Rouhiainen är största utmaningen att på arbetsplatser skapa fungerande medlemsteam som stöder förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

”Det är särskilt utmanande när ett företag har tiotals driftsställen och en enda huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig svarar för all intressebevakning.”

Medlemsteam består av anställda som kan systematiskt leda och engagera sina arbetskamrater tillsammans med förtroendevalda.

”Har organiseringsprocessen planerats och genomförts bra och har medlemsteamet förbundit sig att agera tillsammans är personalen på arbetsplatsen i stånd att ytterst effektivt arbeta för att lösa gemensamma problem”, försäkrar Aki Rouhiainen.

Enligt honom är bästa medlemsförmånen just en aktiv organiserad arbetsplats där du själv kan påverka och delta i daglig intressebevakning och hantering av frågor.

”Erfarenheter av organisering på arbetsplatser visar att vi ofta kan påverka arbetsplatsfrågor med ganska enkla åtgärder. Det viktigaste är att vi börjar aktivt arbeta tillsammans.”

Är allt i ordning på din arbetsplats?

Organisering ökar egna aktiviteten bland anställda och på arbetsplatser. PAM stöder aktivt organiseringen av arbetsplatser och medverkar under hela organiseringsprocessen.
Vi hjälper arbetsplatser att rekrytera fler medlemmar till förbundet och på sätt stärka ställningen för anställda i deras arbete.
Tanken är att få anställda att agera tillsammans för att åtgärda frågor på sin arbetsplats och välja bland sig en förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig.
Läs mer om organisering och genomför en konditionstest för din arbetsplats (på finska).

 

 

Nyheter