Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Utbildning - 19.08.2019 klo 09.45

Ordning på yrkesutbildningen – färre lediga dagar, mer närstudier med lärare

Enligt Mikko Laakkonen befinner sig yrkesutbildningen i ett positivt tillstånd för närvarande. Bild: Jaakko Lukumaa

Enligt Mikko Laakkonen på PAM ska yrkesutbildningen bestå av hela studieveckor utan lediga dagar då du stannar hemma. Han är glad över att vi verkar vara på väg ditåt.

Mikko Laakkonen har varit utbildningspolitisk expert på PAM i över sex år. Nu är han nöjd:

”För tillfället finns det sådan optimism i samband med utbildning, kompetens och bildning som vi inte haft på fyra år och det är verkligen välkommet”, säger han.

Mikko Laakkonen har parallellt läst nya regeringsprogrammet och utredningarna av den yrkesutbildningsreform som genomfördes för ett och ett halvt år sedan.

Vad baserar sig optimismen på? Enligt Mikko Laakkonen på att nya regeringsprogrammet hjälper att fixa bristfälligt genomförda reformen.
”Regeringsprogrammet satsar på kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildning. Enligt utredningarna har just de lidit då reformen genomfördes samtidigt som anslagen skars ned”, noterar han.

Mikko Laakkonen tar upp en aspekt i regeringsprogrammet som är särskilt viktig för yrkeselever. Enligt den satsas det i fortsättningen på hela studiedagar och studieveckor.

”För tillfället kan 16-åriga ha ledigt på fredagar och tisdagar. Du måste vara ofantligt motiverad för att självmant orka studera hemma och ta fram boken på dessa dagar”, säger Mikko Laakkonen.

”Det har funnits helt för mycket självständiga studier och för lite struktur – ordning kunde vi kanske säga”, ställer han fast.

Under ledning av undervisningsminister Li Andersson har undervisnings- och kulturministeriet gått igenom hur regeringsprogrammet kunde genomföras i praktiken. Enligt Mikko Laakkonen vet vi redan nu att det behövs mer inlärning tillsammans med lärare och mindre självstudier i yrkesutbildningen.

Förra regeringen tog 190 miljoner euro bort från yrkesutbildningen. Antalet lärare sjönk med 1600.
”Nu lovar regeringsprogrammet 235 miljoner euro till att anställa lärare.”

Enligt utredningarna har yrkesutbildningsreformen inte slutförts. Ett exempel är att en större andel av studierna inte utförs på arbetsplatser såsom tanken var.

”Detta beror på att arbetsplatser inte haft resurser att ta emot elever”, berättar Mikko Laakkonen.

Då inlärning i arbetet inte ökat och antalet lärare skurits ned har resultatet varit just mer självstudier hemma.
”Det finns ett stort tryck på att stoppa nedskärningspolitiken. Så ser det ut att gå.”

 

Nyheter