Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsavtal - 24.01.2020 klo 15.00

Österbottens tingsrätt: fem städare med utländsk bakgrund ska ersättas för ogrundat upphävande av arbetsavtal

De anställda hade fått varken en skriftlig anmärkning eller en varning för sitt påstådda förfarande mot sina avtalsförpliktelser. Foto: GettyImages

En tvist mellan SOL Palvelut Oy och fem anställda om arbetstimmar och ogrundat upphävande av arbetsavtal slutade i de anställdas favör.

SOL Palvelut hade upphävt arbetsavtalen för fem anställda hösten 2015 med motiveringen att de förfalskat arbetstidsansteckningar. Detta var startskottet för en lång rättsprocess på över fyra år.

Enligt städarna hade arbetsavtalen upphävts i strid med bestämmelserna i arbetsavtalslagen. De hade arbetat länge på företaget och med hjälp av PAM väckte de talan vid tingsrätten.

SOL Palvelut ansåg sig ha synnerligen vägande skäl att häva arbetsavtalen eftersom städarna ansågs ha förfalskat arbetstidskort och därmed förorsakat företaget skada.

Enligt tingsrätten hade SOL Palvelut inte kunnat leda i bevis att de anställda medvetet brutit mot arbetsgivaranvisningarna för att anmäla arbetstimmar. Därmed ansågs företaget inte ens ha haft en grund för att säga upp arbetsavtalen för de fem anställda enligt 7 kapitlet 2 § i arbetsavtalslagen.

De fem hade inte getts en skriftlig anmärkning eller varnats för sitt påstådda förfarande mot sina avtalsförpliktelser.

Hösten 2019 krävde SOL Palvelut vid hovrätten att tingsrättsdomen ska upphävas, talan förkastas och de anställda förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för företaget.

Hovrätten beviljade dock inte städserviceföretaget tillstånd att fortsätta behandlingen av tvisterna om förfalskningen av arbetstidsanteckningar och upphävandet av arbetsavtalen. Därmed förblev tingsrättsbesluten i kraft. Enligt dessa är SOL Palvelut skyldig att betala städarna lön för uppsägningstiden och semesterersättning för motsvarande tid jämte laglig ränta.

Ersättningarna inklusive dröjsmålsränta, rättegångskostnader och kostnader för arbetsgivarens ombud överskrider klart 200 000 euro.

En längre artikel om detta rättsfall publiceras på finska och engelska i början av nästa vecka.

 

 

Nyheter