Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtal - 01.10.2021 klo 12.15

Överenskommelse om höstens löneförhöjningar inom turism-, restaurang- och fritidstjänster

Servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet MaRa har nått en överenskommelse om den sista löneförhöjningspotten för den pågående avtalsperioden. Från början av oktober höjs lönerna med 1,9 procent och kvällstillägget med 20 cent. Avtalsperioden löper ut den 31 mars 2022.

Den sista löneförhöjningspotten för de gällande kollektivavtalen för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster träder i kraft från och med den 1 oktober 2021 och gäller såväl tabellöner som personliga löner.

Lönerna höjs med 1,9 procent från början av oktober. Dessutom kommer kvällstillägget att höjas med 20 cent och vara 1,30 euro från början av oktober. På samma sätt kommer tillägget för nattarbete att höjas från 2,17 euro till 2,21 euro.

Som en del av lösningen höjdes också ersättningen för personalens företrädare på ett sätt som motsvarar de ovan nämnda lönepåslagen.

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen anser att lösningen är rimlig med tanke på läget i branschen.

”Coronarestriktionerna har haft en mycket negativ effekt på verksamheten inom branschen. Vi nådde en överenskommelse om denna sista lönepott för avtalsperioden i en situation där restaurangrestriktionerna först nu ska avvecklas och företag fortfarande har ekonomiska svårigheter. Så med tanke på situationen kan slutresultatet anses vara rimligt”, säger Rönni-Sällinen.

Kollektivavtalen för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster löper ut den 31 mars 2022. Det att restriktionerna hu hävs är en bra sak med tanke på vårens kollektivavtalsförhandlingar.

”Det är bra att restriktionerna avvecklas, men nu måste vi snabbt bli av med dem helt så att hela branschen kan återhämta sig.”  

Rönni-Sällinen anser att framtida kollektivavtalsförhandlingar är mycket viktiga för branschens utveckling. Det är då som yrkesfolket inom branschen utifrån kollektivavtalet bedömer om branschen kan ge dem ett meningsfullt arbete som också tryggar försörjningen.

”Covid har förändrat turist- och restaurangbranschen för gott. För anställda inom branschen har det inneburit permitteringar, färre arbetstimmar och därmed en tydlig minskning av försörjningen. För tillfället råder det en skriande brist på kvalificerad arbetskraft inom sektorn. I de kommande kollektivavtalsförhandlingarna måste vi hitta lösningar för att förbättra branschens attraktionskraft så att det även framöver finns engagerad och skicklig arbetskraft inom sektorn.”

 

 

Nyheter