Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Inkomst - 08.01.2020 klo 08.00

Överskuldsättning syns i arbetslivet – vi måste diskutera mer om pengar

Minna Markkanen berättar att många försöker se till att inte korthuset faller ihop genom att söka nya lån för att betala bort gamla skulder. Bild: Nelli Kivinen

Det är så vanligt med överskuldsatta hushåll att detta redan reflekteras i arbetslivet. Enligt Minna Markkanen är de som söker hjälp hos Garantistiftelsen typiskt kvinnor i medelåldern som arbetar inom vård eller handel.


Utvecklingschef Minna Markkanen sitter i ett mötesrum i Böle i Helsingfors. Vi är på Garantistiftelsen där hon arbetat med skuldproblem bland finländare i flera år. Enligt statistik är finländare nu mer skuldsatta än någonsin tidigare. Betalningsanmärkningarna har ökat hela 2000-talet och är nu uppe i hisnande tal: 

”I september hade nästan 10 procent av vuxenbefolkningen en betalningsanmärkning. Det är mer än under recessionen på 90-talet. Av 25–44-åriga män har hela 15 procent en anmärkning”, berättar Minna. 

”Överskuldsättning är redan så vanligt att detta syns också i arbetslivet”, fortsätter hon. 

 

Garantistiftelsen hjälper skuldsatta med medel från Veikkaus genom att bevilja dem borgen för ett lån som kombinerar gamla lån till ett enda lån på rimliga villkor. 

”Vår typiska kund är en kvinna i medelåldern som bor ensam eller är ensamförsörjare. Hon arbetar inom en låglönebransch – inom vård eller handel”, säger Minna. 

”Små och oregelbundna inkomster, ingen ekonomisk buffert, dyrt boende”, räknar hon upp och berättar hur du vanligen blir överskuldsatt: 

Du behärskar inte din ekonomi – inkomsterna varierar för mycket och det är för lätt att få kredit. Strandar ett parförhållande kan ekonomin bli kaotisk. Eller så blir du arbetslös eller insjuknar. 

 

Minna berättar att de som får ekonomiska problem är rädda för en betalningsanmärkning, vilket i sig kan överraskande nog leda till en värre skuldspiral.
 
”Du börjar i panik ta nytt lån för att betala ett gammalt lån bort. För länge försöker du se till att korthuset inte faller ihop.” 

”Många av våra kunder säger att bara de vetat att det är så här du ska göra!” 

I stället för att förvärra skuldspiralen ska människor våga stanna upp och söka hjälp – fast hos ekonomi- och skuldrådgivningen på en rättshjälpsbyrå eller Garantistiftelsen. 

Framgår överskuldsättningen på arbetsplatser bland annat av problem med att orka kan arbetsplatser hjälpa dig att komma på det torra. Enligt Minna ska vi diskutera mer om pengar i arbetet – våga ta upp också skuldproblem. Hon vill rasera tabun kring penningsvårigheter. 

Det finns redan en modell för hur arbetsgivare kan hjälpa skuldsatta. Koncernen Tradeka har tillsammans med Garantistiftelsen startat ett projekt i vilket arbetsgivaren går i borgen för ett skuldsaneringslån till anställda som söker hjälp. 

Minna hoppas att denna modell sprider sig till andra företag. Det är inte heller i arbetsgivarens intresse att penningproblem håller anställda vakna på nätterna så att de helt utmattade i arbetet. 

”Det har slagits fast att ekonomiska och skuldproblem påverkar psykiska hälsan och kognitiva färdigheter.” 

 

Utsökning rör årligen runt en halv miljon personer i Finland. I september hade åter cirka 385 700 en betalningsanmärkning. 

”Du får inte genast en betalningsanmärkning om böter, skatter eller andra offentliga skulder ska utsökas. Du kan ännu undvika en anmärkning om du betalar dessa skulder i rimlig tid. Men om du inte betalat fast ett banklån får du en betalningsanmärkning redan före utsökningen i det skede då tingsrätten ger en betalningsdom om skulden”, sammanfattar Minna. 

Enligt Suomen Asiakastieto Oy kan du få en betalningsanmärkning om det gått tillräckligt länge sedan förfallodagen – i samband med konsumentkrediter över 60 dagar. En betalningsanmärkning kan också komma från utsökningsverket. 

En anmärkning gör det svårare till exempel att byta bostad eller ingå sådana avtal i vilka kreditupplysningar spelar en viktig roll. Den kan slutligen vara det sista som sätter stopp på en obehärskad lånspiral. Bland kunderna hos Garantistiftelsen lyfts handeln fram men det finns inte statistik över hur många PAM-medlemmar som rörs av utsökning. 

Vi känner dock till de betalningsförbud som Servicefackets a-kassa fått från utsökningsmyndigheterna. De senaste åren har kassan varit tvungen att utsöka en del av dagpenningen till nästan sex procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning. 

Minna Markkanen påminner om att vem som helst kan hamna i skuldproblem på grund av nutida aggressiva kreditgivningen. Det är onödigt att skylla sig själv eller skämmas. 

”Mitt andra tips är att inte vara ensam. Om du alls känner att du inte klarar av kreditkorts- eller lånebetalningar – sök hjälp!” 

 

Sök hjälp:

Garantistiftelsen

Ekonomi- och skuldrådgivning på rättshjälpsbyråer 

Läs mer om betalningsanmärkningar (på finska).

 

 

 

Nyheter