Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 07.12.2018 klo 09.00

PAM ansöker om bekräftelse från arbetsdomstolen på att kollektivavtalet för frisörbranschen är giltigt

Bild: Gettyimages.

Vi söker nu en lösning på tvisten mellan PAMs och Suomen Hiusyrittäjät om kollektivavtalets giltighetstid på rättslig väg.

PAMs och Suomen Hiusyrittäjäts löneförhandlingar avbröts i oktober när Suomen Hiusyrittäjät sa upp kollektivavtalet för frisörbranschen. PAM anser att uppsägningen är olaglig och att avtalet fortfarande är giltigt. Suomen Hiusyrittäjät anser att avtalet löpt ut den 31 oktober och att branschen för närvarande inte har något avtal.

PAM har idag lämnat in en så kallad fastställelsetalan till arbetsdomstolen. Det innebär att arbetsdomstolen ger en bekräftelse på att kollektivavtalet för frisörbranschen fortfarande är giltigt. Vi ansöker om skyndsam hantering av ärendet från arbetsdomstolens sida.

PAM och Suomen Hiusyrittäjät ingick ett kollektivavtal för frisörbranschen 2017 som gäller till år 2021. Enligt kollektivavtalet förhandlar man om löner före slutet av oktober varje avtalsår. Uppsägning av avtal mitt under avtalsperioden är endast möjligt om man inte når enhällighet om lönerna.

Den här hösten startade förhandlingarna om löneförhöjningar den 5 september 2018 och de pågick fram till slutet av oktober. Då meddelade PAM att man vill ha en redogörelse för varför lönerna inte höjs i år. Suomen Hiusyrittäjät sa dock upp hela kollektivavtalet.

Innan dess hade de velat förhandla om en hel grupp av försämringar, trots att man under tiden som kollektivavtalet är giltigt inte kan förhandla om sådana.
Enligt PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo visar uppsägningen av kollektivavtalet på en aldrig tidigare skådad omdömeslöshet från Suomen Hiusyrittäjäts sida.

”Det här är ingen lek, det handlar om de anställdas försörjning och arbetsvillkor. För oss handlar det om en grundläggande fråga om att våra medlemmar har den trygghet som ett kollektivavtal ger”, säger intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

Under de senaste två åren har en grupp större arbetsgivare övergått från Suomen Hiusyrittäjät till Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA. De har i sin tur anfört besvär till Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan om kollektivavtalets allmänt bindande verkan. Grunden till den allmänt bindande verkan är bland annat att cirka hälften av de anställda i branschen arbetar på företag som tillhör arbetsgivarförbundet och att ett kollektivavtal har etablerats i branschen.

”Det känns som att det pågår ett spel från arbetsgivarnas sida som har som mål att försämra villkoren för de anställda i den kvinnodominerade frisörbranschen”, konstaterar Ylitalo.

Det första avtalet inom frisörbranschen ingicks 1919 och kollektivavtal som det som finns idag har gällt sedan år 1947.

Läs mer: Kollektivavtalet inom hårbranschen är i kraft fortfarande – anvisningar för arbetstagarna

 

Nyheter