Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samhället - 17.11.2020 klo 12.40

PAM är det första kolneutrala fackförbundet

Servicefacket PAM torde vara det första koldioxidneutrala facket, åtminstone i Finland, men kanske också i hela världen. PAM:s koldioxidavtryck från 2019 är 536 ton koldioxid, vilket PAM nu har kompenserat. I framtiden kommer facket att göra en medveten insats för att minska sitt koldioxidavtryck.

Den genomsnittliga finländaren har ett koldioxidavtryck på drygt 10 ton koldioxid per år. PAM:s koldioxidavtryck motsvarar därmed cirka 50 genomsnittliga finländare.

Det finska företaget Nordic Offset Oy beräknade koldioxidavtrycket i Servicefackets verksamhet under 2019. Beräkningen genomfördes i enlighet med det mest använda internationella protokollet för växthusgasutsläpp (GHG Protocol). PAM:s totala koldioxidavtryck år 2019 var 536 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

PAM kommer att kompensera sitt koldioxidavtryck via den frivilliga marknaden för handel med utsläpp genom certifierade offsetprojekt. Tanken är att prioriteringen är att arbeta för att eliminera klimatutsläpp. Frivillig handel med utsläpp syftar till att kompensera effekterna av utsläpp som inte har kunnat elimineras. Å andra sidan finansierar handeln åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, öka kolsänkorna eller permanent eliminera utsläppen av växthusgaser från atmosfären.

”Jag anser att vi som fackförbund bör ta vårt ansvar. Som vi vet är klimatförändringen en ödesfråga för hela mänskligheten, och därför måste alla vidta åtgärder för att förhindra den. Arbetet börjar med att samla information. Nu när vi känner till vårt koldioxidavtryck är nästa steg att försöka minska det, säger Annika Rönni-Sällinen, ordförande för PAM.

Hon konstaterar dock att detta bara är det första steget.

”PAM vill att anställda och deras representanter ska vara delaktiga i planeringen av företagens klimatåtgärder och dess klimatpolitik. För att genomföra klimatåtgärder krävs till exempel utbildning av medarbetare och utveckling av bästa praxis i samarbete, förklarar Rönni-Sällinen.

Beräkningen av PAM:s koldioxidavtryck består av energiförbrukning, anskaffningar och avfall på PAM:s kontor, användning av egna fordon, personalen arbetsresor och administrativa mötesarrangemang.

År 2019 var det resor som utgjorde det största koldioxidavtrycket i PAM:s verksamhet. Dess andel svarade för exakt hälften av de totala utsläppen. Den största källan till utsläpp på verksamhetsplatserna var uppvärmning, cirka 18 % av koldioxidavtrycket. Anskaffningar utgjorde däremot totalt cirka 15 % av koldioxidavtrycket. En betydande del av upphandlingsutsläppen kom från bärbara datorer som förvärvades 2019. 

I framtiden kommer PAM att ägna ännu mer uppmärksamhet åt valet av resesätt för att minska utsläppen. Användningen av distansevenemang och –möten kommer också att fortgå i organisationen.

PAM sysselsätter totalt 184 personer. PAM har totalt 14 verksamhetsplatser: ett förbundskontor i Helsingfors och 13 regionkontor. År 2019 inkluderade mötena enligt utsläppsberäkningen en förbundskongress, personaldagar, ett fullmäktigemöte och 11 styrelsemöten med totalt 2000 deltagare.

Tilläggsuppgifter: Nordic Offset.

 

Nyheter