Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 13.02.2018 klo 19.30

PAM avbröt förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen har avbrytits. Tidigare idag träffades PAM och Fastighetsarbetsgivarna för att fortsätta kollektivavtalsförhandlingarna inom branschen.

Fastighetsarbetsgivarna har föreslagit drastiska försämringar i arbetstagarnas arbetsvillkor inom fastighetsservicebranschen och förhandlingarna har varit allt annat än smidiga, varav förhandlingarna pausade i ett tidigare skede. Därför utlyste PAM övertidsförbud för branschen från och med den 1 februari. Detta är ett sätt att påskynda kollektivavtalsförhandlingarna.

I dagens möte kunde parterna inte enas och PAM avbröt förhandlingarna. Som följande behandlar PAMs styrelse ärendet. 

Övertidsförbudet är i kraft fortfarande inom branschen tillsvidare. Närmare information om det finns här. 

 

Nyheter