Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Kollektivavtalsförhandlingar - 13.02.2018 klo 19.30

PAM avbröt förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen

PAM avbröt förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen

Förhandlingarna inom fastighetsservicebranschen har avbrytits. Tidigare idag träffades PAM och Fastighetsarbetsgivarna för att fortsätta kollektivavtalsförhandlingarna inom branschen.

Fastighetsarbetsgivarna har föreslagit drastiska försämringar i arbetstagarnas arbetsvillkor inom fastighetsservicebranschen och förhandlingarna har varit allt annat än smidiga, varav förhandlingarna pausade i ett tidigare skede. Därför utlyste PAM övertidsförbud för branschen från och med den 1 februari. Detta är ett sätt att påskynda kollektivavtalsförhandlingarna.

I dagens möte kunde parterna inte enas och PAM avbröt förhandlingarna. Som följande behandlar PAMs styrelse ärendet. 

Övertidsförbudet är i kraft fortfarande inom branschen tillsvidare. Närmare information om det finns här. 

 

Nyheter