Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Stridsåtgärder - 18.09.2018 klo 17.00

PAM beslöt om omfattande övertidsförbud och övriga stridsåtgärder

Servicefacket PAM rf:s styrelse beslöt att införa övertidsförbud inom alla branscher. Tidpunkten då övertidsförbuden träder i kraft meddelas senare. Ifall att Sipiläs regering inte drar tillbaka sina planer på att försämra uppsägningsskyddet, utvidgar PAM stridsåtgärderna.

”Övertidsförbudet berör alla PAMs avtalsområden. Vi förbereder oss även för politiska strejker och övriga stridsåtgärder i samarbete med resten av fackföreningsrörelsen,” berättar PAMs ordförande Ann Selin.

Syftet med stridsåtgärderna är att förhindra en försämring av uppsägningsskyddet i företag med under 20 anställda. Enligt Selin är arbetstagarna på arbetsplatserna förargade på landets regering.

”På arbetsplatserna förbereder man sig inför åtgärder, med vilka arbetstagarna vill visa åt landets regering att en försämring av uppsägningsskyddet inte kan accepteras av servicebranschernas anställda”, konstaterar Selin.

Selin är bekymrad över småföretagens attraktionskraft gentemot de stora företagens, ifall att landets regering förverkligar sina planer. För övrigt anser hon att den politiska linjen som regeringen genomför är särbehandlande.

”Sipiläs regering verkställer politik som utarmar välmående för löntagare och framförallt för arbetstagare inom kvinnodominerade branscher. En försämring av uppsägningsskyddet äventyrar ytterligare arbetstagarnas rättigheter, deras anställningstrygghet och utökar osäkerhet. Nu sätter regeringen även företagen i en ojämlik ställning”, säger Selin.

 

Nyheter