Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 23.10.2018 klo 13.00

PAM beslutade om en strejk som genomförs vid Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy

För att påskynda kollektivavtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen som pågår under ledning av riksförlikningsmannen har Servicefacket PAM beslutat om en ny strejk som berör Securitas. Strejken inleds i början av november.

PAM beslutade om en strejk som genomförs vid Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy. Strejken inleds tisdag 6.11 kl. 14.00 och avslutas onsdag 7.11 kl. 24.00. De arbetsuppgifter på vilka bevakningsbranschens kollektivavtal tillämpas inom de berörda företagen omfattas av strejken. Securitas hör till de största aktörerna inom vakthållning och säkerhetstjänster i Finland.

Förlikningen inom bevakningsbranschen avslutades igår 22.10 utan resultat. Den tredagars strejk som PAM har utlyst och som omfattar hela bevakningsbranschen förverkligas. Strejken inleds onsdag 24.10 kl. 00.00 och avslutas fredag 26.10 kl. 24.00. Strejken omfattar alla arbetsuppgifter för vilka man tillämpar kollektivavtalet inom bevakningsbranschen.

Kollektivavtalet inom bevakningsbranschen omfattar ungefär 8500 arbetstagare som arbetar bland annat som väktare, säkerhetskontrollörer, vaktmästare och värdetransportchaufförer. Avtalet är allmänt bindande. Branschen har varit i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018, då den föregående kollektivavtalsperioden utgick 30.4.2018.

 

Nyheter