Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

03.02.2020 klo 08.30

PAM beslutade om strejker som omfattar nästan 50 000 anställdas arbete

Förhandlingarna om handel och fastighetsservice avbröts i fredags och Servicefacket PAM:s styrelse beslutade om omfattande stridsåtgärder som rör nästan 50 000 anställdas arbete. PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinen beskyller samordningen på Finlands Näringsliv EK för att det inte kunde föras verkliga förbundsvisa förhandlingar.

PAM:s mål var att förhandla fram nya kollektivavtal för såväl handel som fastighetsservice under avtalsperioden, det vill säga före slutet av januari. PAM:s styrelse avbröt förhandlingarna i fredags eftersom förhandlingarna inte längre fortskred.

”Det fanns inte förutsättningar för att fortsätta förhandla då arbetsgivarna inte var villiga att diskutera bland annat arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet”, berättar Annika Rönni-Sällinen.

PAM förhandlade med Finsk Handel rf om handelns kollektivavtal och med Fastighetsarbetsgivarna rf om kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen. Bägge arbetsgivarförbunden tillhör Finlands Näringsliv EK.

”EK samordnar strikt förhandlingarna och förhindrar därmed verkliga förbundsvisa förhandlingar. Med sin samordning vill arbetsgivarna plocka russinen ur kakan och bland annat tvinga städare och expediter att fortsättningsvis arbeta gratis. Arbetsgivarna leker nu med allvarliga frågor”, noterar Annika Rönni-Sällinen.

PAM:s styrelse beslutade om omfattande stridsåtgärder och första strejkerna kommer att inledas vecka 8.

”Trots våra ansträngningar fortskred förhandlingarna inte. Därför hade vi inget annat alternativ än att besluta om omfattande stridsåtgärder som omfattar nästan 50 000 anställdas arbete. Det är klart att arbetsgivarförbunden nu får ta konsekvenserna av att de gått in för samordning”, betonar Annika Rönni-Sällinen.

Första strejkerna rör bland annat Inex Partners (S-gruppen) logistikcenter för bruks- och dagligvaror i Sibbo och alla Prismor som är regionala andelshandlar. Strejken på Inex Partners Oy inleds tisdagen 18 februari klockan 6.00 och avslutas lördagen 22 februari klockan 24.00. Det strejkas på Prismorna från torsdagen 20 februari klockan 6.00 till fredagen 21 februari klockan 24.00.

”Vi har inte för avsikt att orimligt störa kunderna och deras vardag och till följd av branschens karaktär tar vi inte för givet att alla verksamhetspunkter skulle stänga helt och hållet. Syftet med strejkerna är att få arbetsgivarna att föra verkliga förbundsvisa förhandlingar där vi avtalar om frågor utgående från branscherna och inte på EK-samordningens villkor”, understryker Annika Rönni-Sällinen.

Vecka 8 inleds också strejker inom fastighetsservice i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Finland.

”Vi har redan beslutat om strejker efter vecka 8. Vi kommer senare att informera om dessa stridsåtgärder. Förhoppningsvis finner vi lösningar för kollektivavtalen innan strejkerna inleds”, säger Annika Rönni-Sällinen.

Närmare uppgifter om föremålen för strejkerna och andra frågor kring stridsåtgärderna finns på webbsidorna för PAM www.pam.fi/strejk.
 

 

Nyheter