Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetslivet - 08.07.2021 klo 09.17

PAM drar fallet med matbudet inför rätta

Bild: iStock

Servicefacket PAM väcker talan i ett fall som gäller matbudets anställningsförhållande. Fallet har anhängiggjorts i Helsingfors tingsrätt torsdagen den 8 juli.

PAM kommer att driva frågan med sin medlem som arbetat som matbud för plattformsföretaget Wolt. Det handlar om huruvida man kan anse att matbudet ha varit i ett anställningsförhållande till sin arbetsgivare. Det handlar också om fordringar enligt arbetstidslagen och semesterlagen som PAM anser att den anställde har rätt till. 

”PAM och vår medlem som jobbat som matbud anser att anställningsförhållandets centrala villkor uppfylls i fallet och medlemmen varit anställd av Wolt. Kraven gäller en bekräftelse av att ett anställningsförhållande finns samt utbetalning av fordringar enligt arbetstidslagen och semesterlagen. Talan har anhängiggjorts i Helsingfors tingsrätt i dag”, säger lösningschef Arja Pohjola på PAM. 

Talan bygger på två uttalanden om tillämpningen av arbetstidslagen som arbets- och näringsministeriets arbetsråd har gett den 5 oktober 2020. I dem tog rådet ställning till frågan om huruvida ett anställningsförhållande hade uppstått mellan matbuden och
Wolt respektive Foodora. Rådet ansåg att villkoren för ett anställningsförhållande var uppfyllda i enlighet med 1 § 1 kap. i arbetsavtalslagen och matbuden var anställda av företaget. Därmed ansågs också arbetstidslagen vara tillämplig. 

”Men ett uttalande av arbetsrådet på en generell nivå är i sig inte direkt bindande för företag. Det är därför nödvändigt för oss att dra frågan vidare till domstol för våra medlemmar. PAM anser det viktigt att man inte försöker kamouflera anställningsförhållanden som något annat än vad de är”, avslutar Pohjola.
 

 

Nyheter