Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Arbetsmarknaden - 30.10.2018 klo 12.19

PAM-enkät: Ekonomiska utvecklingen avmattas inom servicebranscherna – fortsatt stark trend inom säkerhetstjänster

Enligt Servicefackets färska konjunkturbarometer avmattas ekonomiska utvecklingen inom servicebranscherna. Undantaget är säkerhetstjänster där tilltron till arbetsgivarföretagens ekonomi är fortsättningsvis stark trots en liten knäck.

Av dem som besvarade PAM-enkäten tror 44,1 procent att arbetsgivarens ekonomi kommer att utvecklas positivt inom säkerhetstjänster det kommande året. I förra enkäten var andelen 52,8 procent. Efterfrågan på säkerhetstjänster är dock fortfarande stark eftersom endast 8,8 procent anser att arbetsgivarens omsättning minskat jämfört med fjolåret.

”Inom säkerhetstjänster har trenden varit starkt uppåtgående redan länge. Det avtalslösa läge som fortsatt sedan i våras påverkar dock naturligtvis framtidstron bland de anställda”, resonerar PAM-ekonomen Olli Toivanen.

Säkerhetsbranschen tror fortfarande på framgång men enligt enkäten finns det tecken på en avmattning inom övriga branscher. Särskilt inom fastighetstjänster och turism- och restaurangbranschen visar svaren på att dagarna med stark tillväxt är förbi.

Fastän tilliten till framtiden för arbetsgivarföretagen är på sin lägsta nivå sedan slutet av 2016 är serviceföretagens totalekonomi fortsättningsvis stark.
”Förtroendet för arbetsgivarnas ekonomi är allmänt taget fortfarande på en hög nivå. Snabbaste uppgången kan dock vara förbi”, slår Olli fast.

De som svarade på konjunkturbarometern hade på ett typiskt sätt en pessimistisk syn på sin ekonomi men samtidigt har förväntningarna på förtjänstutvecklingen det kommande året blivit något bättre.

Förändringen var positivast inom fastighetstjänster. Rentav var femte (20,6 %) tror sin ekonomi förbättras det kommande året. I förra enkäten var andelen endast 9,6 procent.

Inom fastighetstjänster berättar dock bara 20,6 procent att arbetsgivarens omsättning ökat jämfört med fjolåret. Ännu för tre månader sedan var andelen 31,9 procent och i enkäten för ett år sedan rentav 40,9 procent.

”Inom fastighetstjänster avmattades omsättningsökningen något i juli efter en stark vår. På basis av konjunkturbarometern kan vi därmed förvänta oss att under hösten har tillväxten varit blygsammare än den fantastisk utveckling vi upplevde för ett år sedan”, berättar Olli.

Turism- och restauranganställdas ekonomi lite bättre
Efter ett starkt år har högkonjunkturen redan kulminerat inom turism- och restaurangbranschen. Synen på arbetsgivarens ekonomi, omsättning och framtida ekonomiska utveckling har försämrats jämfört med förra enkäten. Branschanställdas ekonomi har dock blivit lite bättre under tredje kvartalet.

Situationen inom servicebranscherna är i linje med den konsumentbarometer Statistikcentralen offentliggjorde i början av hösten. Enligt den har tilltron till utvecklingen av samhällsekonomin försvagats. Oron är att detta försämrar läget för privata servicebranscher som förlitar sig på inhemsk konsumtion.

”Förtroendet bland konsumenterna justeras nu då nyheterna om kontinuerlig tillväxt bytts ut mot ett framhävande av riskerna i världsekonomin. Vi kunde dock förvänta oss att ekonomiska tillväxten kommer att avmattas”, påpekar Olli Toivanen.

”Enligt Statistikcentralens senaste konsumentbarometer är förtroendet för egna ekonomin dock stark. Detta innebär att det nog finns efterfrågan på tjänster också i framtiden.”


Uppgifterna baserar sig på en enkät som utfördes den 10–25 oktober 2018. Enkäten besvarades av 453 PAM-medlemmar. Servicefacket offentliggör en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

Nyheter