Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förbundskongressen - 11.06.2019 klo 08.27

PAM fokuserar på att utveckla förbundstjänsterna och påverka utbildningen och sociala skyddsnäten

Kongressdelegat Timo Tiikkaja projicerade på storskärmen de tillägg och strykningar som arbetsgruppen för ett nytt avtalssystem föreslog. Foto: Heli Sorjonen

Förbundets nya målprogram ställer fast sex fokusområden för 2020–2024. Kongressdelegaterna ansåg det vara viktigt att förbättra stödet till förtroendemän.

Omvälvningarna i arbetslivet inklusive digitaliseringen utgör den röda tråden bakom alla teman i nya målprogrammet. Många har redan flexibla anställningar – dessutom ändrar digitaliseringen uppgifter och ökar plattformsarbetet. Ett centralt mål för programmet kunde sägas vara att teknologisk utveckling ska också gagna serviceanställda som ofta påverkas bland de första.

Fokusområdena lyfter klart fram att förbundet ska vara med om att skapa ett mänskligt samhälle och socialt skyddsnät. Förbundstjänsterna ska utvecklas till nytta för skilda medlemsgrupper. Förbundet försöker allt mer främja utbildning och livslångt lärande så att serviceanställda klarar av utmaningar som beror på teknologisk utveckling.

På kongressen i Helsingfors den 4–6 juni föreslog valda kongressdelegater ändringar i programutkastet. På kongressen ledde Anne Nyman behandlingen av målprogramsarbetet. Hon sänder ett tack till alla:

”Andan var bra. Vi förde en genuin diskussion om ändringarna”, berättar kongressdelegaten Anne Nyman om det arbete som pågick långt in i natten.

På basis av målprogrammet tas det senare fram en strategi och operativa mål. Enligt Anne Nyman ville dock många att redan målprogrammet skulle innehålla klara mål – de tyckte att programmet rörde sig i de högre sfärerna.

”De ville ha konkreta tillägg till programmet på ett positivt sätt”, berättar denna riksdagssuppleant som arbetar på Citymarket i Nokia, är förtroendeman på sin arbetsplats och fick många röster i riksdagsvalet i våras.

Kongressen antog målprogrammet på sista dagen efter en provomröstning om vissa ändringsförslag. I debatten om målprogrammet hölls mest inlägg om att förbundet ska mer och mångsidigare stöda förtroendemännen i deras arbete.

”För förbundet är detta en stor fråga vi måste lösa”, noterade till exempel Merja Stenman-Björn.

PAM-prioriteringar för 2020–2024

1. Yrkesskickliga och välmående människor garanterar bästa servicen
Servicekompetens accentueras i samband med digitalisering. PAM vill stärka möjligheterna för serviceproffs att påverka och utveckla sitt arbete.
Uppskattningen av serviceyrken ökas och anställningsvillkoren förbättras.

2. Nytt avtalssystem
PAM:s mål är att uppdatera avtalssystemet tillsammans med statsmakten och arbetsgivarna. Målet är att kollektivavtal ska ställa fast minimivillkor för arbetstagare. Organiserade arbetsplatser kan få mer omfattande möjligheter att ingå lokala avtal.

3. Socialt ansvar – framgångsfaktor för företag
PAM:s mål är att företag ska inse att på socialt ansvarsfulla företag klarar sig anställda på sin lön. Rättvis arbetslivspraxis och välbefinnande bland personalen garanterar ekonomisk framgång för företag. Ansvarsfulla företag förbättrar också verksamhetsförutsättningarna för förtroendemän.

4. Basfärdigheter och kontinuerligt lärande
PAM:s mål är att stärka basfärdigheterna bland anställda så att de ska kunna utveckla sin yrkeskompetens i samband med digitalisering. Skolor ska undervisa i medborgar- och arbetslivskunskaper så att människor intresserar sig mer för beslutsfattandet i samhället.

5. Mänsklig samhällsmodell
PAM:s mål är att stärka sociala skyddsnätet i välfärdssamhället. Då socialskyddet reformeras tar förbundet upp behoven bland serviceanställda. Socialskyddet ska skapa möjligheter för människor – inte förnedra dem. Målet är att allt arbete ska utföras på sätt som garanterar utförarna arbetslöshets- och pensionsskydd.

6. Heterogena medlemmar och dynamisk intressebevakningsorganisation
PAM utvecklar sina tjänster så att de bättre uppfyller behoven bland heterogena medlemmar. Målet är att allt fler medlemmar ska ha en förtroendeman och dessa allt bättre verksamhetsförutsättningar. Förbundet fortsätter att organisera, det vill säga främja en arbetsmetod enligt vilken medlemmarna löser missförhållanden på sina arbetsplatser. Förbundet erbjuder förtroendemän mångsidigt stöd.

PAM:s målprogram för åren 2020–2024 på svenska hittar du här.

 

Nyheter