Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

12.12.2017 klo 11.40

PAM godkände förlikningsförslaget – lösningen betonar förtroendemannens ställning

Servicefacket PAM rf:s styrelse och de avtalsbranschvisa kommittéerna har godkänt riksförlikningsmannen Minna Helles förlikningsförslag inom skidcenter- och programservicebranscherna enhälligt. PAMs ordförande Ann Selin ser avgörandet som en balanserad lösning.

Förhandlingarna och förlikningen inom skidcenter- och programservicebranschen skedde under exceptionella omständigheter, och det att man nått en lösning kan enligt Selin ses en vinst med tanke på alla.

– Emellanåt verkade det nästan omöjligt att nå ett resultat. Som tur var hittade vi tillsammans med förtroendemännen inom branscherna lösningarnas nycklar till lokalt avtalande, som även arbetsgivarna var beredda att acceptera, konstaterar Selin.

Avtalslösningarna är tvååriga för såväl skidcenterbranschen som programservicebranschen (1.11.2017-31.10.2019). Avtalen innehåller löneförhöjningar under respektive år, som i första hand förhandlas lokalt årligen senast 15.1.2018.

– Under förlikningen föddes tillförsikt till att man även lokalt kan avtala om löneförhöjningar. Det här möjliggjorde att avtalslösningen godkändes, berättar Selin.

Inom programservicebranscherna möjliggjordes flexiblare uppläggning av arbetstiden, som förhandlas lokalt. En förutsättning för flexibiliteten är de för branschen helt nya kvälls- och nattilläggen.

I båda branschernas kollektivavtal kommer att ingå nya skrivelser om att främja arbetshälsan och att förebygga våld. Därtill kommer avlöningssystemet för skidcenterbranschen att utvecklas under avtalstiden.

Selin anser att lösningen lämpar sig bra för just dessa branscher.

– Inom dessa branscher finns en tradition av lokalt förhandlande, som exempel kan nämnas årsarbetstidssystemet som avtalas lokalt inom skidcenterbranschen, konstaterar Selin.

Största delen av branschens ordinarie arbetstagare jobbar i företag som har vanan inne att samarbete.

– Vi tror att det är möjligt att avtala om lönerna i samförstånd med hänsyn till lokala omständigheter. Som det anges i förlikningsförslaget, så är avsikten att hitta en lösning i lönefrågan för varje företag eller arbetsplats och som motsvarar personalens situation eller dess behov, framhåller Selin.

Selin litar på att merparten av branschens arbetstagare kommer att höra till de lokala avtalen, vars lönesättning är bra med tanke på arbetstagarna.

I avtalen har man kommit överens om en sk. akterspegel, som garanterar en löneförhöjning på 1,6 % till alla arbetstagare inom branschen. Löneförhöjningen är garanterad oavsett om man kan avtala lokalt eller ej, och även ifall man inte valt en förtroendeman inom företaget, vilket är en förutsättning vid lokalt avtalsförfarande.

Riksförlikningsmannens förlikningsförslag finns i sin helhet här (på finska).

 

Nyheter