Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Samhället - 02.10.2020 klo 12.20

PAM har publicerat omfattande statistik över konsekvenserna av COVID-19 inom servicebranscher

Servicefacket PAM har nu tagit fram data kring hur COVID-19 påverkat serviceanställda, deras sysselsättning, sektorn och förbundet. Materialet bekräftar att anställda och företag inom sektorn drabbats exceptionellt hårt av COVID-19. Anställda har bland annat varit tvungna att spara på mat. Materialet finns tillgängligt på PAM:s webbtjänst.

COVID-19 har under våren och sommaren haft en stor inverkan på anställda och företag inom servicebranschen. PAM har nu sammanställt data kring dessa konsekvenser. Bland uppgifterna finns information om utkomsten för serviceanställda, situationen inom sektorerna och sysselsättningen. Dessutom finns det information om frågor som berör förändrade anställnings- och arbetsvillkor och lagar samt deras effekter och viktiga åtgärder som PAM vidtagit.

Antti Veirto, forskningschef vid PAM, har sammanställt materialet och anser att det talar sitt tydliga språk om den mycket exceptionella situationen under våren och sommaren.

”Corona bröt ut så plötsligt och situationen var exceptionell för alla, men serviceanställda drabbades synnerligen hårt. Utkomsten för anställda inom turism-, restaurang- och skönhetsbranschen och delvis även inom specialhandeln, minskade drastiskt på grund av permitteringarna. Det finns en rädsla för hur det kommer att gå med arbetet”, säger Veirto.

Materialet visar att många serviceanställda har fått göra kompromisser i sina liv på grund av försämrad försörjning.

”Det som är mest oroande är att 56 procent av dem som jobbar inom turism- och restaurangbranschen har fått nöja sig med mindre och kvalitetsmässigt sämre mat. Många familjer har varit tvungna att ty sig till utomstående hjälp, och bland annat PAM har gett mathjälp till sina medlemmar”, säger Veirto.

Servicebranschernas arbetslöshetskassa mottog cirka 18 400 ansökningar om dagpenning i april, jämfört med 1 300 ansökningar året innan. Också under de efterföljande månaderna kom det klart fler ansökningar jämfört med året innan.

”På grund av den exceptionella situationen sattes a-kassan på prov. Statistiken visar dock att kassorna klarade sig ändå ganska bra. Medlemmarna i Servicebranschernas arbetslöshetskassa hade nytta av att PAM stödde kassan i de svåraste tiderna. PAM hjälpte till med bl.a. medlemstjänsten och stöduppgifter. Utan fackföreningsrörelsens snabba agerande, till exempel när det gäller förändrade arbetsvillkor, skulle hanteringen av krisen ha blivit ännu svårare”, betonar Veirto.

Materialet som PAM har sammanställt finns här.
 

 

Nyheter