Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Kollektivavtalsförhandlingar - 19.01.2023 klo 11.02

PAM har sagt upp kollektivavtal efter löneförhandlingar slutat utan resultat

Servicefacket PAM har sagt upp fastighetsservicebranschens, Alkos och Nationalteaterns kollektivavtal. De nuvarande avtalen gäller till den 28 februari 2023.

PAM:s styrelse beslutade säga upp kollektivavtalen efter att löneförhandlingarna med arbetsgivarförbunden slutade utan samförstånd om lönehöjningarna.

Härnäst förhandlar man om kollektivavtalen i sin helhet det vill säga förutom om lönehöjningar även om bland annat arbetstid, ledigheter, semesterpeng, sjuklön och betald familjeledighet. Fastighetsservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar inleds tisdag nästa vecka.

PAM är med i FFC-fackförbundens löneförbund under vårens avtalsrunda. Förbunden eftersträvar i samarbete de lönehöjningar arbetstagarna förtjänar. PAM:s målsättning är ett ca 200 euros lönepåslag för sina medlemmar.

Följ med PAM:s löne- och kollektivavtalsförhandlingar på pam.fi/forhandlar

 

 

Nyheter